CHANNELS SATELLITE IPTV FORUMS
 romana english 
TRANSPONDER NEWS
:
http://tp.frocus.net,
www.frocus.net/tp
( )
[02.04.22 - 16.08.22]

Express AM8, 14 West

 • [08.07.22] New package with channels 'DRAMA 24', 'SAKAKER', 'Siriya', 'SPORT24', 'SYRIA CH1', 'SYRIA NEWS' has started on 11600 V, sr 12108, fec 3/4, FTA [frocus.net]
 • [02.07.22] 'VTV+' has started on 11544 V, sr 14182, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK / T2-MI, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, bugaz3]
 • [01.07.22] 'RTR Planeta' has started on 11485 H, sr 3525, fec 3/5, DVB-S2 / QPSK, MPEG-2, FTA [flysat.com]
 • [25.06.22] 'Rossiya-24', 'RTR Planeta' has left 11109 H [flysat.com]
 • [09.05.22] 'Rossiya-24', 'RTR Planeta' has started on 11023 H, sr 4856, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-2, FTA [flysat.com]
 • [25.04.22] 'Lugansk-24', 'Perviy Respublikanskiy', 'TRK Union' has started on 11544 V, sr 14182, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • [25.04.22] 'MIR-24', 'Moskva 24' has left 11544 V [flysat.com]
 • News for this position only

  AMOS 2/3/7, 4 West

 • [03.08.22] 'UA: Zakarpatya' has left 12362 H [flysat.com]
 • [03.08.22] 'Black Sea TV' has started on 12340 H, sr 17900, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • [03.08.22] 'Black Sea TV' has left 11140 H [flysat.com]
 • [27.07.22] '7 Kanal (Odessa)', 'Islandia TV', 'Rivne 1', 'Setanta Sports Ukraine', 'TV7+', 'Vidikon', 'Vita' has left 12340 H [forums.frocus.biz, steyu, yorick]
 • [18.07.22] 'UA:Pershiy ' has left 12407 H [flysat.com]
 • [16.07.22] 'Odesa Live' has left 11175 H [flysat.com]
 • [01.07.22] 'Rada' has left 11140 H [flysat.com]
 • [01.06.22] 'Islandia TV' has started on 12340 H, sr 17900, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, yorick]
 • [23.05.22] 'Novy kanal' is back on 11175 H, sr 30000, fec 3/4, FTA [forums.frocus.biz, rost1983]
 • [23.05.22] 'GENUINE TV' is back on 11140 H, sr 30000, fec 3/4, FTA [forums.frocus.biz, rost1983]
 • [12.05.22] 'STB' is back on 11175 H, sr 30000, fec 3/4, FTA [forums.frocus.biz, yorick]
 • [12.05.22] 'Novy kanal' is back on 11140 H, sr 30000, fec 3/4, FTA [forums.frocus.biz, yorick]
 • [12.05.22] 'UA:Pershiy HD ' has started on 12407 H, sr 6666, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 / HD, Verimatrix [forums.frocus.biz, Vladislav]
 • News for this position only

  Astra 4A, SES-5, 4.8 East

 • [03.08.22] '1+1' has started on 11938 V, sr 27500, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • [03.08.22] 'RTVi Europe' has left 12380 H [flysat.com]
 • [30.07.22] 'Espreso TV' has left 12073 H [forums.frocus.biz, rost1983]
 • [27.07.22] 'Setanta Sport + HD' has started on 12207 V, sr 30000, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, HEVC / HD, Verimatrix [forums.frocus.biz, yorick]
 • [27.07.22] 'Setanta Sports HD Ukraine' has started on 12092 V, sr 30000, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 / HD, Verimatrix [forums.frocus.biz, yorick]
 • [22.07.22] 'TV-5' has left 11747 V [forums.frocus.biz, yorick]
 • [22.07.22] 'Ukraine 24' has left 12130 V [frocus.net]
 • [22.07.22] '34 kanal', 'Donbas', 'Football 1 (Ukraine)', 'Football 1 HD (Ukraine)', 'Football 2 (Ukraine)', 'Football 2 HD (Ukraine)', 'Football 3 HD', 'Indigo HD', 'NLO TV HD', 'Ukraine 24', 'Ukraine HD' has left 12245 V [frocus.net, yorick]
 • [19.07.22] '4 Kanal (Ukraine)' has left 11747 V [flysat.com]
 • [16.07.22] 'Inter+' has left 12130 V [flysat.com]
 • [16.07.22] 'Kyiv. Live' has left 12284 V [flysat.com]
 • [01.07.22] 'Pryamyi' is back on 12284 V, sr 27500, fec 3/4, FTA [flysat.com]
 • [01.07.22] 'Karavan' has left 12284 V [flysat.com]
 • [01.07.22] 'NATALI' has left 12073 H [flysat.com]
 • [04.06.22] 'Central channel', 'Donbass online', 'Pryamyi', 'TAK TB', 'TV-1 HD (Ukraine)' has left 11747 V [flysat.com]
 • [04.06.22] 'Indigo HD' is FTA on 12245 V, sr 30000, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 [flysat.com]
 • [04.06.22] 'Glas' has left 12073 H [flysat.com]
 • [31.05.22] 'Indigo HD' is now encrypted on 12245 V, sr 30000, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Verimatrix [forums.frocus.biz, yorick]
 • [31.05.22] 'VIP Serial HD' has left 12092 V [forums.frocus.biz, yorick]
 • [12.05.22] 'Music Box UA' has left 11766 H [forums.frocus.biz, yorick]
 • [12.05.22] 'TV-1 (Ukraine)', 'UNC' has left 12284 V [forums.frocus.biz, yorick]
 • [09.05.22] 'Karavan', 'New Christian', 'Rozpakuy' has started on 12284 V, sr 27500, fec 3/4, FTA [flysat.com]
 • [05.05.22] 'Kvartal TV International' has started on 11766 H, sr 30000, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Verimatrix [flysat.com]
 • [03.05.22] 'Jurnal FM', 'Jurnal TV HD' has left 12735 H [dhaaany]
 • [25.04.22] 'Fauna', 'Nauka (Ukraine)', 'Terra', 'Trofey' is FTA on 11766 H, sr 30000, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 [flysat.com]
 • [25.04.22] 'MalyatkoTV' has started on 12130 V, sr 27500, fec 3/4, FTA [flysat.com]
 • [25.04.22] 'Espreso TV' has started on 12284 V, sr 27500, fec 3/4, FTA [flysat.com]
 • [05.04.22] 'DOM TV' is back on 12130 V, sr 27500, fec 3/4, FTA [flysat.com]
 • [05.04.22] 'Rada' has left 12130 V [flysat.com]
 • News for this position only

  Eutelsat 9B, 9 East

 • [10.06.22] 'Karusel International' has left 12034 V [flysat.com]
 • News for this position only

  Eutelsat Hot Bird 13B/C/E, 13 East

 • [02.08.22] 'NTV-mir (0h)' has left 11034 V [forums.frocus.biz, 2017]
 • [23.07.22] Package 'Xtra TV' has left 11219 H [frocus.net, yorick]
 • [23.07.22] Package 'Xtra TV' has left 10853 H [frocus.net, yorick]
 • [22.07.22] 'InRating HD' has started in package "Xtra TV" on 10853 H, sr 29900, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 / HD, Verimatrix [frocus.net, yorick]
 • [22.07.22] 'A Classic', 'A First int', 'A Premier', 'Ukraine1 HD' has started in package "Xtra TV" on 11219 H, sr 29900, fec 3/5, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Verimatrix [frocus.net, steyu]
 • [22.07.22] 'Football 1 HD (Ukraine)', 'Football 2 HD (Ukraine)', 'Football 3 HD', 'Ukraine 24' has left 11219 H [frocus.net]
 • [01.07.22] 'TNT Int' is back on 11034 V, sr 27500, fec 3/4, FTA [flysat.com, yorick]
 • [30.06.22] 'Football 1 HD (Ukraine)', 'Football 2 HD (Ukraine)', 'Football 3 HD' has started in package "Xtra TV" on 11219 H, sr 29900, fec 3/5, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 / HD, Verimatrix [frocus.net, yorick]
 • [29.06.22] 'Perviy Kanal Eurasia' has started on 10815 H, sr 27500, fec 5/6, FTA [frocus.net]
 • [25.06.22] 'Rossiya-24', 'RTR Planeta' has left 11034 V [forums.frocus.biz, yorick]
 • [17.06.22] 'Arirang World', 'CGTN', 'Euronews Russian' has started on 12597 V, sr 27500, fec 3/4, FTA [frocus.net, yorick]
 • [10.06.22] 'Belarus 24 HD' has left 11566 H [forums.frocus.biz, yorick]
 • [08.06.22] 'Rossiya-24', 'RTR Planeta' are back on 11034 V, sr 27500, fec 3/4, FTA [frocus.net, yorick]
 • [06.06.22] 'Pobeda TV HD' has left 11727 V [forums.frocus.biz, yorick]
 • [06.06.22] 'Perviy kanal Europe' has left 12597 V [forums.frocus.biz, Adidas]
 • [03.06.22] 'Rossiya-24' has left 11034 V [forums.frocus.biz, yorick]
 • [03.06.22] 'RTR Planeta' has left 11034 V [forums.frocus.biz, yorick]
 • [25.05.22] '1+1 International' has left 10930 H [flysat.com]
 • [18.04.22] 'AzTV HD', 'Ictimai TV HD Azerbaijan' has left 11296 H [flysat.com]
 • [05.04.22] 'TNT Int' has left 11034 V [forums.frocus.biz, RFsat]
 • News for this position only

  ASTRA 1KR/1L/1M/1N, 19.2 East

 • [25.04.22] 'MalyatkoTV' has started on 11778 V, sr 29500, fec 9/10, DVB-S2 / QPSK, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • News for this position only

  Astra 5B/2C, Turksat 1C, 31.5 East

 • [04.08.22] 'Shanson TV' is back on 12052 V, sr 30000, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, FTA [flysat.com]
 • [03.08.22] 'Shanson TV' has left 12052 V [flysat.com]
 • [02.08.22] 'NTV-mir (0h)' has left 12070 H [tele-sat.info]
 • [01.07.22] '5 Kanal International', 'Domashny Int', 'Peretz int', 'REN TV Int', 'STSi' has left 12070 H [flysat.com]
 • [01.07.22] 'CTC Kids' has left 12052 V [flysat.com]
 • [29.05.22] 'TVCi' has left 12070 H [forums.frocus.biz, stepan]
 • News for this position only

  Express AMU1, EUTELSAT 36A/B, 36 East

 • [11.08.22] 'START Air', 'START World' has started in package "-" on 11881 L, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, DRE Crypt [flysat.com]
 • [11.08.22] 'MIR (0h)', 'Muz TV (0h)', 'NTV-Hit', 'OTR', 'Spas (0h)', 'Start TV', 'TV3 (Russia) (0h)', 'Zvezda (0h)' has left 11881 L [flysat.com]
 • [03.08.22] 'Kinouzhas' is back on 12322 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Viaccess [flysat.com]
 • [03.08.22] Package with channels 'MTV 00s', 'MTV 80s', 'MTV 90s', 'MTV Live HD', 'MTV Russia', 'Nick Junior', 'Nickelodeon CIS', 'Nickelodeon HD', 'Nicktoons', 'Paramount Channel Russia', 'Paramount Comedy' has left 12562 H [flysat.com]
 • [03.08.22] Package with channels 'MTV 00s', 'MTV 80s', 'MTV 90s', 'MTV Live HD', 'MTV Russia', 'Nick Junior', 'Nick Toons Replay', 'Nickelodeon CIS', 'Nickelodeon HD', 'Paramount Channel Russia', 'Paramount Comedy' has started on 12539 H, sr 15667, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Irdeto [flysat.com]
 • [24.07.22] 'Ukraine1 HD' has left 11212 H [flysat.com]
 • [23.07.22] 'Ukraine1 HD' has started on 11212 H, sr 14400, fec 3/5, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 / HD, FTA [flysat.com]
 • [22.07.22] 'Kinouzhas' has left 12322 R [flysat.com]
 • [20.07.22] 'Kinouzhas' has started in package " " on 12322 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Viaccess [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [20.07.22] 'START Air' has left 12437 R [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [19.07.22] 'Arkhyz 24', 'Cinema', 'Eda TV', 'INSIGHT', 'Izvestiya', 'Kinopokaz', 'Komediya', 'Moskva 24', 'Rybolov', 'Ryzhiy', 'Sankt-Petersburg', 'Shanson TV', 'Svoe TV', 'Teletravel', 'TNT Music', 'Tonus TV', 'Vremya', 'Yurgan', 'Zagoradniy', 'Zoo TV' on 12245 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, DRE Crypt [frocus.net]
 • [19.07.22] 'BRIDGE TV Shlyager', 'Classic Music', 'Footballniy', 'Grozny', 'Hockeyniy', 'Ingushetiya', 'Kino TV HD', 'Kino UHD', 'NTV-Pravo', 'NTV-Serial', 'NTV-Style', 'RGVK Dagestan', 'Sportivniy', 'Udmurtiya', 'Zal suda' on 12207 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, DRE Crypt [frocus.net]
 • [19.07.22] 'Den Pobedy HD', 'Dom Kino Premium HD', 'Lyubimoe HD', 'Ostrosyuzhetnoe HD', 'Premialnoe HD', 'Shock HD' has left 12207 R [frocus.net]
 • [19.07.22] '360 Novosti', 'Kinopokaz Promo', 'Luxury', 'Mult (0h)', 'Mult&Musik', 'Muzika Pervogo', 'NST (horror)', 'Pobeda', 'Radost' moya', 'Russkij Detektiv', 'Russkiy Bestseller', 'Russkiy roman', 'Rybolov', 'Ryzhiy', 'Sankt-Petersburg', 'Shanson TV', 'STS Love (0h)', 'Tonus TV', 'Vmeste RF', 'Zagoradniy', 'Zoo TV' has left 12245 R [frocus.net]
 • [06.07.22] Package 'Paramount' is now encrypted on 12562 H, sr 15667, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Irdeto [forums.frocus.biz, ]
 • [15.06.22] '5 Kanal (Russia) (+2h)', 'Karusel (+2h)', 'REN (+2h)', 'Zvezda (+2h)' has left 12437 R [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [15.06.22] 'Rossiya-1 (+2h)' has left 12341 L [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [15.06.22] 'NTV (+2h)', 'Perviy Kanal (+2h)', 'TNT (+2h)', 'TVC Ural' has left 11977 R [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [12.06.22] 'START Air', 'START World' has started in package " " on 12437 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Viaccess [flysat.com]
 • [10.06.22] '5 Kanal (Russia) (+2h)', 'NTV (+2h)', 'Perviy Kanal (+2h)', 'REN (+2h)', 'Rossiya-1 (+2h)', 'TVC Ural', 'Zvezda (+2h)' has started in package " " on 12284 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Viaccess [flysat.com]
 • [02.06.22] 'CBS Reality' has left 11977 R [frocus.net]
 • [31.05.22] 'TVC Ural' has left 11977 R [flysat.com]
 • [16.05.22] 'Duck TV' has started in package "-" on 12111 L, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, DRE Crypt [flysat.com]
 • [11.05.22] 'Muz TV (0h)', 'NTV (0h)', 'OTR', 'TNT (0h)' has left 11785 R [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [11.05.22] 'TVC Moscow' has left 11977 R [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [05.05.22] 'TipTop' has started in package "-" on 11996 L, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, DRE Crypt [frocus.net]
 • [29.04.22] 'Classic Music', 'Muz TV (0h)', 'NTV (0h)', 'OTR', 'TNT (0h)', 'TVC Moscow' has started in package " " on 12341 L, sr 27500, fec 3/4, MPEG-4, Viaccess [frocus.net]
 • [29.04.22] '.Red', 'Classic Music', 'Kino TV', 'Lyubimoye Kino', 'Mir Seriala', 'Russkaya komediya' has left 12341 L [frocus.net]
 • [29.04.22] 'MTV 00s', 'MTV 80s', 'MTV 90s', 'MTV Russia', 'Nick Jr', 'Nickelodeon CIS' has left 12284 R [frocus.net]
 • [29.04.22] 'Paramount Channel Russia' has left 12149 L [frocus.net]
 • [29.04.22] 'Nick Jr', 'Nickelodeon CIS' has left 12111 L [frocus.net]
 • [29.04.22] 'Nickelodeon HD' has left 11919 L [frocus.net]
 • [29.04.22] 'Paramount Channel Russia', 'Paramount Comedy' has left 11900 R [frocus.net]
 • [29.04.22] 'MTV Live HD', 'Nickelodeon HD' has left 11823 R [frocus.net]
 • [29.04.22] 'Nicktoons', 'Zvezda (0h)' has left 11785 R [frocus.net]
 • [29.04.22] 'MTV 00s', 'MTV 90s', 'Paramount Comedy' has left 11727 L [frocus.net]
 • [29.04.22] 'Kaleydoskop TV' has left 11747 R [frocus.net]
 • [29.04.22] 'HGTV', 'TV5 Monde Europe' has left 11727 L [frocus.net]
 • [27.04.22] '.Red', 'Kino TV', 'Komediya', 'Lyubimoye Kino', 'Pobeda', 'Mir seriala' has started in package " " on 12284 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Viaccess [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [27.04.22] 'Karusel (0h)' has started in package " " on 12341 L, sr 27500, fec 3/4, MPEG-4, Viaccess [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [27.04.22] 'Mosfilm. Gold Collection.' has left 12341 L [frocus.net]
 • [27.04.22] 'Mosfilm. Gold Collection.' has started in package " " on 12437 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Viaccess [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [27.04.22] 'Zvezda (0h)' has started in package " " on 12265 L, sr 27500, fec 3/4, MPEG-4, Viaccess [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • [18.04.22] Package with channels 'MTV 00s', 'MTV 80s', 'MTV 90s', 'MTV Live HD', 'MTV Russia', 'Nick Jr', 'Nick Toons Replay', 'Nickelodeon CIS', 'Nickelodeon HD', 'Paramount Channel Russia', 'Paramount Comedy' has started on 12562 H, sr 15667, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, BISS [flysat.com]
 • [07.04.22] 'Discovery Science' has left 12341 L [forums.frocus.biz, sawa.ivanisov]
 • News for this position only

  AzerSpace 1, 46 East

 • [04.07.22] 'TNV Planeta' is back on 11105 V, sr 13000, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • [03.07.22] 'TNV Planeta' has left 11105 V [flysat.com]
 • [03.07.22] 'Kavkasia' has left 11094 H [flysat.com]
 • [10.06.22] 'Pravda Tut HD' has left 11094 H [flysat.com]
 • News for this position only

  Yamal 202 / 601, 49 East

 • [22.07.22] 'TRV Muji' is back on 3831 R, sr 1500, fec 3/4, FTA [flysat.com]
 • [26.06.22] 'TRV Muji' has left 3831 R [flysat.com]
 • News for this position only

  TurkmenÄlem / MonacoSat, 52 East

 • [30.07.22] 'Domashny Int' is back on 10887 H, sr 30000, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Conax [flysat.com]
 • [08.07.22] 'Nicktoons' has left 10887 H [frocus.net]
 • [03.07.22] 'Amedia Hit', 'Amedia Premium' are back on 12380 V, sr 28000, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Conax [flysat.com]
 • [24.06.22] 'Dom Kino' is back on 12380 V, sr 28000, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Conax [flysat.com]
 • [20.06.22] 'Okhota & Rybalka' has left 10887 H [frocus.net]
 • [04.06.22] 'NTV-mir', 'Perviy kanal Europe' has left 10887 H [flysat.com]
 • [31.05.22] 'RTR Planeta' has left 10887 H [flysat.com]
 • News for this position only

  Express AM6, Yahsat-1A, 53 East

 • [16.08.22, 20:08*] 'ZaTV' has started on 12594 H, sr 14181, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK,T2-MI, MPEG-4 / HD, FTA [forums.frocus.biz, 2017]
 • [29.06.22] 'VTV+' has started on 12594 H, sr 14181, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK / T2-MI, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, bugaz3]
 • [25.04.22] 'Crimea24', 'Lugansk-24', 'Perviy Respublikanskiy', 'TRK Union' has started on 12594 H, sr 14181, fec 3/4, DVB-S2/8PSK, MPEG-4 / T2-MI, FTA [flysat.com]
 • [25.04.22] 'MIR-24', 'Moskva 24' has left 12594 H [flysat.com]
 • News for this position only

  Yamal 402, 55 East

 • [07.04.22] 'Disney Channel Russia (+2h)', 'U (+2h)' has left 12522 V [forums.frocus.biz, 56]
 • [05.04.22] '2x2 (+2h)', 'Subbota! (+2h)', 'TNT4 (+2h)' has left 11345 V [forums.frocus.biz, 56]
 • [03.04.22] 'Disney Channel Russia (+7h)', 'U (+7h)' has left 10885 V [flysat.com]
 • News for this position only

  Express AT1, 56 East

 • [11.08.22] 'START Air', 'START World' has started in package " " on 11843 L, sr 30000, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Exset [flysat.com]
 • [30.06.22] 'FAN', 'Love Radio', 'Mosfilm', 'Mosfilm. Gold Collection.', 'Moya Planeta', 'Mult (0h)', 'Nashe radio', 'Nauka', 'Novoe Radio', 'Radio DACHA', 'Russkiy roman', 'Vmeste RF' has left 12207 R [flysat.com, 56]
 • [30.06.22] Package with channels 'Ani', 'Belarus 24', 'Cinema', 'Doktor', 'Istoria', 'Kino TV (0h)', 'Komediya', 'Mama', 'Mosfilm', 'Moya Planeta', 'Mult (0h)', 'Mult&Musik', 'Nauka', 'NST (horror)', 'Russkij Detektiv', 'Russkiy Bestseller', 'Russkiy roman', 'Sarafan Plus', 'Techno 24', 'Zhivaja Planeta' has left 12360 R [flysat.com, 56]
 • [22.06.22] 'Chizhik' has started in package " " on 12303 L, sr 30000, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, DRE Crypt [flysat.com]
 • [22.06.22] 'TipTop' has started in package " " on 12188 L, sr 30000, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, DRE Crypt [flysat.com]
 • [22.06.22] 'Footballniy', 'Hockeyniy', 'Sportivniy' has started in package " " on 12111 L, sr 30000, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, DRE Crypt [flysat.com]
 • [22.06.22] 'Insight UHD' has started in package " " on 11919 L, sr 30000, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, HEVC / 4K, DRE Crypt [flysat.com]
 • [12.06.22] Package with channels 'FAN', 'Mosfilm', 'Mosfilm. Gold Collection.', 'Moya Planeta', 'Mult (0h)', 'Nauka', 'Russkiy roman', 'Vmeste RF' on 12207 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • [12.06.22] 'START Air', 'START World' has started in package " " on 12320 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Viaccess [flysat.com]
 • [12.06.22] Package with channels 'Ani', 'Belarus 24', 'Cinema', 'Doktor', 'Istoria', 'Kino TV (0h)', 'Komediya', 'Mama', 'Mosfilm', 'Moya Planeta', 'Mult (0h)', 'Mult&Musik', 'Nauka', 'NST (horror)', 'Russkij Detektiv', 'Russkiy Bestseller', 'Russkiy roman', 'Sarafan Plus', 'Techno 24', 'Zhivaja Planeta' has started on 12360 R, sr 27840, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-2, FTA [flysat.com]
 • [12.06.22] 'Chizhik' has started in package " " on 11843 L, sr 30000, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Exset [flysat.com]
 • [09.06.22] 'FAN', 'SHOT TV' has started in package " " on 12053 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Viaccess [forums.frocus.biz, 56]
 • [09.06.22] 'FAN', 'Mosfilm', 'Vmeste RF' has started on 12207 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, 56]
 • [04.06.22] 'CBS Reality Europe' has left 12437 R [flysat.com]
 • [12.05.22] 'JWL', 'TDK' has started on 12207 R, sr 27500, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, 56]
 • [05.05.22] 'TipTop' has started in package " " on 11843 L, sr 30000, fec 5/6, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Exset [flysat.com]
 • News for this position only

  ABS 2 / 2A, 75 East

 • [06.07.22] 'Plan B' has started on 12653 V, sr 35007, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, rost1983]
 • [02.07.22] 'Russkij illuzion INT' has left 11559 V [flysat.com]
 • [01.07.22] '8 kanal (0h)', 'Enisey', 'Russian Extreme HD', 'Shayan TV', 'TNV Planeta' has left 12160 V [flysat.com]
 • [01.07.22] 'History HD Russia', 'Multilandia TV', 'Russkiy Extream' has left 12100 V [flysat.com]
 • [17.06.22] '5 Kanal International' has started on 12653 V, sr 35007, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, 56]
 • [10.06.22] 'CTC Kids', 'Domashny Int', 'Peretz int', 'REN TV Int' has started on 12653 V, sr 35007, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, 2017]
 • [10.06.22] 'JWL' has left 12653 V [flysat.com]
 • [04.06.22] '2x2 (+2h)', 'Subbota! (+2h)', 'TNT4 (+2h)' has left 11605 V [flysat.com]
 • [01.06.22] 'STSi' has started on 12653 V, sr 35007, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, 56]
 • [01.06.22] 'Auto 24', 'Drive', 'Tochka Otriva' has started on 11605 V, sr 43200, fec 7/8, FTA [forums.frocus.biz, 56]
 • [27.05.22] '8 kanal (0h)', 'Enisey', 'History Russia', 'Multilandia TV', 'Russkiy Extream', 'Shayan TV', 'TNV Planeta', 'Yugra' has started on 11800 V, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA / Irdeto 2 [flysat.com]
 • [27.05.22] 'Auto 24', 'Russkij illuzion INT' has started on 11559 V, sr 22000, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • [27.05.22] 'TVCi' is back on 11605 V, sr 43200, fec 7/8, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • [27.05.22] 'Russian FTA' has left 11605 V [flysat.com]
 • [27.05.22] 'Auto 24', 'Drive', 'Evrokino', 'Illusion+', 'Okhota & Rybalka', 'Russkij illuzion INT', 'Tochka Otriva', 'Usadba' has left 12653 V [flysat.com]
 • [18.05.22] 'Muz Soyuz' has started on 10985 H, sr 35007, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [tele-sat.info]
 • [16.05.22] 'RTR Planeta' has left 12160 V [flysat.com]
 • [13.05.22] 'TVCi' has left 11605 V [forums.frocus.biz, rost1983]
 • [06.05.22] 'TVCi' has started on 11605 V, sr 43200, fec 7/8, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, 2017]
 • [30.04.22] 'Paramount Channel HD' has left 12040 V [flysat.com]
 • [30.04.22] 'MTV Russia', 'Nickelodeon CIS', 'Nicktoons' has left 11920 V [flysat.com]
 • [13.04.22] 'Drive', 'Evrokino' has started on 11531 V, sr 22000, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • [13.04.22] 'Big Asia', 'KinoSat' has left 11531 V [flysat.com]
 • [03.04.22] 'Nadezhda' has left 11531 V [flysat.com]
 • News for this position only

  Express-80, 80 East

 • [07.07.22] 'MTS Rossiyskoe kino' has started in package "" on 10981 V, sr 44948, fec 2/3, Conax / Irdeto [frocus.net]
 • [18.06.22] 'Big Asia', 'Che (0h)', 'Doktor', 'Europa Plus TV', 'Illusion+', 'Indiyskoye kino', 'Izvestiya', 'Katun 24', 'Kinomix', 'Konniy Mir', 'KVN TV', 'LenTV24', 'Muzhskoye kino', 'NTV-mir (0h)', 'Okhota & Rybalka', 'Perviy Kanal (+4h)', 'Rossiya-1 (0h)', 'RU.TV', 'Shant Serial', 'SHOT TV', 'TNT4 (0h)', 'Tochka Otriva', 'Unikum', 'V gostyah u skazki', 'Vostok TV', 'ZooPark' has started in package "" on 11482 V, fec 4/5, DVB-S2 / QPSK, MPEG-4, Conax / Irdeto [flysat.com]
 • [12.06.22] 'RT English', 'RTD in Russian' has started on 11169 V, sr 35007, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • [10.06.22] 'Klyuch' has started in package "" on 11544 H, fec 3/4, DVB-S2 / QPSK, MPEG-4, Conax / Irdeto [flysat.com]
 • [10.06.22] 'Rossiya-24' has left 11544 H [flysat.com]
 • [08.06.22] 'Rossiya-24' has started on 10981 V, sr 44948, fec 2/3, FTA [frocus.net]
 • [08.06.22] 'Klyuch' has left 10983 V [frocus.net]
 • [27.05.22] Testing '5 Kanal International', 'CTC Kids', 'Domashny Int', 'NTV Kazakhstan', 'Peretz int', 'REN TV Int', 'STSi' has left 10981 V [flysat.com]
 • [25.05.22] Testing '5 Kanal (Russia) (0h)', 'Da Vinci Learning', 'Subbota! (0h)', 'TV1000 Action East (0h)', 'TV1000 East', 'TV1000 Russkoye kino', 'Viasat Explore Russia', 'Viasat History', 'Viasat Nature East', 'Viasat Sport East' has started on 11105 V, fec 4/5, DVB-S2 / QPSK, MPEG-4 [flysat.com]
 • [18.05.22] Testing 'Karusel (0h)', 'LEOMAX24', 'Match TV', 'NTV (0h)', 'Perviy Kanal (0h)', 'REN (0h)', 'Rossiya-1 (0h)', 'STS (0h)', 'TNT (0h)', 'Zvezda (0h)' has started on 11105 V, fec 4/5, DVB-S2 / QPSK, MPEG-2, FTA [flysat.com, 2017]
 • [07.05.22] '5 Kanal International', 'CTC Kids', 'Domashny Int', 'Peretz int', 'REN TV Int', 'STSi' has started on 10981 V, sr 35010, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [flysat.com]
 • News for this position only

  Intelsat-15 / Horizons 2, 85.2 East

 • [01.07.22] Package with channels 'Cinema', 'DocuBox', 'Erox', 'FashionBox', 'Fast&FunBox', 'FIGHT BOX', 'FilmBox', 'Filmbox Arthouse', 'Gulli', 'Nauka', 'OTR', 'Pobeda', 'TiJi', 'Timeless Dizi Channel', 'TNT (+2h)', 'TVC Europe (0h)', 'Viasat Nature East', 'VIP Serial HD', 'Zee TV Russia' has left 12600 V [frocus.net, Adidas]
 • [01.07.22] Package with channels '5 Kanal (Russia) (0h)', 'Big Asia', 'Da Vinci Learning', 'Izvestiya', 'RU.TV', 'SHOT TV', 'Subbota! (0h)', 'TNT4 (0h)', 'TV1000 Action East (0h)', 'TV1000 East', 'TV1000 Russkoye kino', 'Viasat Explore', 'Viasat History', 'Viasat Nature East', 'Viasat Sport East', 'Vostok TV' has left 12560 V [frocus.net, Adidas]
 • [30.06.22] Package with channels 'A1', 'Amedia Premium HD', 'Bridge TV', 'Domashny (+2h)', 'KHL Prime', 'KHL-TV', 'Komediya', 'Match! Arena', 'Match! Boyets', 'Match! Football 1', 'Match! Football 2', 'Match! Football 3', 'Match! Igra', 'Match! Strana', 'Moskva 24', 'Red Lips', 'RTG TV', 'STS (+4h)', 'STS (+2h)', 'STS HD', 'Udmurtiya' has left 12160 H [forums.frocus.biz, , Evron]
 • [30.06.22] Package with channels '.RED HD', 'A2 HD', 'C Music HD', 'Cinema', 'Domashny (+4h)', 'Mama', 'Match TV HD', 'Mir Belogorya', 'Moya Planeta', 'Mult (0h)', 'Nauka', 'Nostalgiya', 'NST (horror)', 'Pro100 TV', 'REN (+4h)', 'Sarafan Plus', 'Shayan TV', 'Techno 24', 'Tugan Tel', 'TV XXI' has left 12120 H [forums.frocus.biz, , Evron]
 • [30.06.22] Package with channels '2x2 (0h)', '360', '9 Volna', 'Ani', 'Auto 24', 'BelRos', 'Bolt', 'Bridge TV', 'Bridge TV Classic', 'Istoria', 'Kazakh TV', 'Khabar 24', 'KRIK tv', 'Mult&Musik', 'Multilandia TV', 'Prodvizhenie (0h)', 'Prodvizhenie (+3h)', 'RBC-TV', 'Russkij Detektiv', 'Russkiy Bestseller', 'Russkiy Roman HD', 'Star Cinema', 'Star Family', 'TNT (+4h)', 'Zhara', 'Zhivaja Planeta' has left 12080 H [forums.frocus.biz, , Evron]
 • [30.06.22] Package with channels 'Detskiy mir (RTVi)', 'Doktor', 'Kino TV (0h)', 'LEOMAX+', 'MIR-24', 'Omskoye radio', 'Radio Mira Belogorya', 'Shop & Show', 'TV3 (Russia) (0h)' has left 12040 H [forums.frocus.biz, , Evron]
 • [30.06.22] Package with channels '5 Kanal (Russia) (+2h)', 'Che (0h)', 'Food Network', 'Jivi HD', 'Kinopremiera HD', 'Maydan', 'Nashe', 'Okhota & Rybalka', 'Perviy Oblastnoy (Chelyabinsk)', 'Pyatnitsa (0h)', 'REN (+2h)', 'Shant News', 'Spas (0h)', 'START Air', 'START World', 'TDK', 'TNV Tatarstan', 'Travel HD', 'TVC Europe (0h)', 'Uspekh', 'Vitrina TV', 'Zal suda' has left 11960 H [forums.frocus.biz, , Evron]
 • [30.06.22] Package with channels 'Detskiy mir (RTVi)', 'Dikiy', 'Dom Kino', 'Don 24', 'EGA-TV', 'EL-TR', 'Fashion TV HD Europe', 'History Russia', 'Kinosvidanie', 'Kunel Radio', 'Mir Seriala', 'Mir Uvlecheniy', 'Ocean TV', 'OTRK Kg', 'Radio Ashkadar', 'Radio Uldash', 'Rodnoe kino', 'Shanson TV', 'Shant Serial', 'Sputnik FM', 'Teatr TV', 'Telekanal Radio Strana FM', 'Yurgan', ' үң' has left 11920 H [forums.frocus.biz, , Evron]
 • [30.06.22] Package with channels 'Amedia Hit HD', 'Glazami Turista HD', 'Kino TV HD', 'Mezzo Live HD', 'Mult HD', 'RTG HD', 'VIP Comedy HD', 'VIP Megahit HD', 'VIP Premiere HD', 'Zhivaya priroda HD' has left 11800 H [forums.frocus.biz, , Evron]
 • [30.06.22] Package with channels 'Dikaya Okhota HD', 'Dikaya Rybalka HD', 'Indiyskoye kino', 'Kinokomix HD', 'Konniy Mir', 'Muzhskoe Kino HD', 'Nashe novoye kino', 'Plan B', 'Plan B HD', 'TNT HD', 'Tochka Otriva', 'V gostyah u skazki' has left 11880 H [forums.frocus.biz, , Evron]
 • [30.06.22] Package with channels 'Brazzers TV', 'BRIDGE TV Russkiy Hit', 'CTC Kids', 'Dialog o Rybalke', 'Enisey', 'Europa Plus TV', 'Evrokino', 'Extreme Sports Channel', 'Football', 'Illusion+', 'Katun TV', 'KVN TV', 'Moya Planeta HD', 'Nash Dom', 'O-la-la', 'O2 TV', 'OTV (E-burg)', 'Perviy Vegetariansky', 'Playboy TV UK', 'Russkiy Illiuzion', 'Sovershenno sekretno', 'Subbota! (0h)', 'Volga', 'ZooPark' has left 11760 H [forums.frocus.biz, , Evron]
 • [30.06.22] Package with channels '.Black', '.Red', '.Sci-Fi', '8 kanal (0h)', 'Amedia 2', 'Disney Channel Russia (0h)', 'Domashny (0h)', 'Klyuch', 'Match Premier', 'Muz TV (0h)', 'Soyuz', 'STS Love (0h)', 'TNT Music', 'U (0h)', 'Yuvelirochka' has left 11720 H [forums.frocus.biz, , Evron]
 • [29.06.22] 'BST', 'Chavash En', 'Kuray TV', 'ORTRK 12 channel' has left 11920 H [flysat.com]
 • [31.05.22] 'NTV (0h)' has left 12640 V [flysat.com]
 • [31.05.22] 'Perviy Kanal (0h)' has left 12640 V [flysat.com]
 • [31.05.22] 'NTV (+2h)' has left 12160 H [flysat.com]
 • [31.05.22] 'NTV (+4h)' has left 12120 H [flysat.com]
 • [31.05.22] 'Perviy Kanal (+4h)' has left 12080 H [flysat.com]
 • [31.05.22] 'NTV HD (0h)', 'NTV-Hit', 'NTV-Pravo', 'NTV-Serial', 'NTV-Style' has left 11880 H [flysat.com]
 • [25.05.22] 'Perviy Kanal HD (0h)' has left 11960 H [flysat.com]
 • [25.05.22] 'Perviy Kanal (+2h)' has left 12040 H [flysat.com]
 • [25.05.22] 'Rossiya-1 (+4h)' has left 12080 H [flysat.com]
 • [25.05.22] 'Zvezda (+4h)', 'Zvezda (+2h)' has left 12120 H [flysat.com]
 • [25.05.22] 'Rossiya-24' has left 12640 V [flysat.com]
 • [25.05.22] 'Rossiya-1 (0h)' has left 12640 V [flysat.com]
 • [25.05.22] 'Zvezda (0h)' has left 12640 V [flysat.com]
 • [25.05.22] 'Karusel (0h)' has left 12640 V [flysat.com]
 • [23.05.22] Package with channels 'Europa Plus', 'Europa Plus', 'Karusel (0h)', 'Kinosemiya', 'Radio Mayak', 'Radio Rossii', 'Retro FM', 'Retro FM', 'Rossiya 1 HD', 'Rossiya K (0h)', 'Rossiya-1 (0h)', 'Rossiya-1 (+2h)', 'Rossiya-1 (+4h)', 'Rossiya-24', 'Strana. Super TV', 'Vesti FM', 'Zvezda (0h)', 'Zvezda (+4h)', 'Zvezda (+2h)' has left 12000 H [forums.frocus.biz, , 56]
 • [19.05.22] 'TVC Europe (0h)' is back on 12600 V, sr 30000, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Irdeto 2 / Conax [flysat.com]
 • [19.05.22] 'OTR' has started on 12600 V, sr 30000, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Irdeto 2 / Conax [flysat.com]
 • [19.05.22] 'Kinosvidanie' has started in package "" on 11920 H, sr 28800, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Conax / Irdeto 2 [flysat.com]
 • [19.05.22] Testing 'Karusel (0h)', 'Kinosemiya', 'Rossiya 1 HD', 'Rossiya K (0h)', 'Rossiya-1 (0h)', 'Rossiya-1 (+2h)', 'Rossiya-1 (+4h)', 'Rossiya-24', 'Zvezda (0h)', 'Zvezda (+4h)', 'Zvezda (+2h)' has started on 12000 H, sr 28800, fec 3/4, FTA [forums.frocus.biz, 56]
 • [19.05.22] 'Cinema', 'KinoHit', 'Kinopremiera HD', 'Kinosemiya', 'Kinosvidanie', 'Nauka HD', 'OTR', 'Samarskoye Gubernskoye Televideniye', 'TVC Moscow', 'Viasat History HD', 'Viasat Nature HD', 'VIP Serial HD' has left 12000 H [forums.frocus.biz, 56]
 • [18.05.22] 'Kinopremiera HD' has started in package "" on 11960 H, sr 28800, fec 3/5, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Conax / Irdeto 2 [tele-sat.info]
 • [18.05.22] 'Red Lips' has started in package "" on 12160 H, sr 28800, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Conax / Irdeto 2 [tele-sat.info]
 • [16.05.22] 'Cinema', 'Nauka', 'Viasat Nature East', 'VIP Serial HD' has started in package "" on 12600 V, sr 30000, fec 2/3, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, Irdeto 2 / Conax [flysat.com]
 • [30.04.22] 'Nick Jr' has left 11920 H [flysat.com]
 • [30.04.22] 'MTV 80s' has left 12080 H [flysat.com]
 • [18.04.22] 'Jivi HD' has started on 11960 H, sr 28800, fec 3/5, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4 / HD, Conax / Irdeto 2 [forums.frocus.biz, ]
 • News for this position only

  YAMAL 401, 90 East

 • [02.07.22] For 'Yamal Region', 'Yamal Region Krasnoselkup', 'Yamal Region Tazovsky' new params 11479 V, sr 4162, fec 3/4, DVB-S2 / 8PSK, MPEG-4, FTA [forums.frocus.biz, 2017]
 • [27.06.22] 'OTV (Russia-Sakhalin)' has left 3779 H [forums.frocus.biz, andrey78]
 • [26.06.22] 'Millet' is back on 11482 H, sr 4027, fec 3/4, FTA [forums.frocus.biz, ]
 • [26.06.22] 'Millet' has left 11482 H [flysat.com]
 • News for this position only

  EXPRESS 103, 96.5 East

 • [05.07.22] 'TV Luch' has left 11055 V [flysat.com]
 • News for this position only

  ASIASAT 5, 100.5 East

 • [29.06.22] 'RTR Planeta' has left 3960 H [flysat.com]
 • News for this position only
  * Time Zone: GMT+2
  Rambler's Top100 Rambler's Top100
  : Home :: Articles :: Satellite :: Forums :: Channels :: Terrestrial :: IPTV :: News :: Contacts :