FroSat >> Noutati >> Sumar de noutati

[13.03.2010] Licenţele de utilizare a resurselor limitate pot fi cesionate unor terţi de pe piaţa de comunicaţii electronice

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 103

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 104

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 105

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 106

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 107

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 108

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 109

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 110

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 111

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 112

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 113

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/defines.php on line 114

Începând de astăzi, 12 martie, licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi a resurselor de numerotare pot fi cesionate, la iniţiativa titularilor acestora, furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice conform procedurii stabilite de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI). Procedura dată a fost aprobată printr-o hotărâre a Consiliului de Administraţie al ANRCETI publicată astăzi în Monitorul Oficial.

Potrivit hotărârii, pot fi cesionate licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi a resurselor de numerotare eliberate în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice. În particular, procedurii de cesionare pot fi supuse licenţele pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă celulară, în standardele GSM şi CDMA, licenţele tehnice pentru construcţia şi/sau întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio prin eter sau televiziune, a reţelelor prin cablu.

Solicitantul care doreşte să i se cesioneze licenţa prezintă la Agenţie o cerere scrisă prin completarea unui formular tip, însoţită de documentele prevăzute de procedura de cesionare. Printre acestea contractul cu privire la cesionarea licenţei, angajamentul solicitantului cu privire la asumarea pe propria răspundere a responsabilităţii pentru respectarea condiţiilor de cesionare, a condiţiilor de eliberare a licenţei, după caz, a condiţiilor şi obligaţiilor cuprinse în licenţă şi pentru veridicitatea documentelor prezentate.

Agenţia în cel mult 7 zile de la data realizării cererii va emite decizia privind acceptarea cesionării licenţei, iar în termen de 3 zile va informa în scris solicitantul despre decizia sa. Agenţia este în drept să refuze acceptarea cesionării licenţei în cazul în care cesionarea va avea ca efect restrângerea sau distorsionarea concurenţei şi/sau schimbarea destinaţiei de utilizare a resurselor limitate care fac obiectul licenţei. Procedura stabileşte că Agenţia va face publice toate deciziile sale privind acceptarea cesionării licenţelor.

Licenţele de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio sau de televiziune pot fi cesionate unui terţ în baza deciziei Agenţiei cu respectarea a două condiţii: (i) titularul licenţei deţine şi licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie care a fost cesionată aceluiaşi terţ şi (ii) noul titular îşi asumă toate obligaţiile stabilite prin licenţa de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio pentru reţelele şi/sau posturile de radio sau de televiziune sau prin autorizarea generală.

Conform Legii comunicaţiilor electronice, procedura de cesionare a drepturilor şi obligaţiilor furnizorilor de reţele şi/sau de servicii de comunicaţii electronice se stabileşte de Agenţie. Cesionarea înseamnă transmiterea licenţei de către titularul acesteia unui terţ în baza unui contract de cesiune.

Până la 1 ianuarie 2010, ANRCETI a eliberat 19 licenţe de utilizare a canalelor şi/sau frecvenţelor radio şi 124 licenţe de utilizare a resurselor de numerotare. La aceeaşi dată erau valabile 123 licenţe tehnice pentru construirea, întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de televiziune prin eter şi/sau cablu şi 38 licenţe tehnice pentru construirea, întreţinerea, exploatarea, precum şi crearea posturilor de radio prin eter şi/sau prin cablu.

Sursa: http://anrceti.md

Print
 

Fatal error: Call to undefined function news_chans() in /var/www/frosatnet/data/www/frosat.net/news/index.php on line 86