CHANNELS SATELLITE IPTV FORUMS
русский romana english 
Consolidated frequency tables:
:: TV channels :: MMDS :: DVB-T :: Radiostations ::
 
BROADCASTING ZONE
:: Moldova :: Romania :: Russia :: Belarus :: Ukraine ::

... Full list
0.1300 s.
updated: 03.01.18
TV channels

Channels N *P Name Locallity EIRP, dBW H eff Emitter Power, real / max, kW R, km Radius max, km Updated Source
1 Mega Vinnytsia 11.10.08
1 Ekta Brovary 12.01.15 ukrtvr.org
Emitter is stoped
1 1+1 Lviv 20.09.08
1 A1 Odessa Odessa 16.03.11 telekritika.ua, ukrtvr.org
For tender
1 Pershiy Natsionalniy Balta 5 08.09.08
1 Era Balta 5 08.09.08
1 v 1+1 Berezivka 35 30.09.08
1 Inter Buki 24.09.08
1 1+1 Mohyliv-Podilskyi 11.10.10 ukrtvr.org
1 1+1 Trostyanets 15.10.10 aleksej1981, ukrtvr.org
1 1+1 Kamenets-Podolsky 03.01.11 ukrtvr.org
1 1+1 Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
2 1+1 Yarok 17.09.08
2 Novy kanal Ivano-Frankivsk 29.11.08
2 Pershiy Natsionalniy Kiev 08.10.14 Vladislav95
2 Era Kiev 08.10.14 Vladislav95
2 h Inter Mykolaiv 28.11.08
2 5 Kanal (Ukraine) Novi Mayaki 08.09.08
2 Lugansk-24 Luhansk 25.11.17 Adidas
3 Novy kanal Mohyliv-Podilskyi 29.11.08
3 Perviy Kanal Luhansk 09.07.16 mc4e
3 Inter Borislav 04.10.08
3 h Pershiy Natsionalniy Voznesensk 30.11.08
3 h Era Voznesensk 30.11.08
3 2+2 Illichevsk 24.09.08
3 IT-3 Illichevsk 07.02.11 ukrtvr.org
3 h 1+1 Izmail 35 08.09.08
3 Era Bokovoe ? 08.09.08
3 Pershiy Natsionalniy Bokovoe ? 08.09.08
3 Pershiy Natsionalniy Antopil 10.11.08
3 Era Antopil 10.11.08
3 1+1 Kharkiv 70 05.02.10 анатолий69
3 Pershiy Natsionalniy Cherkasy 24.09.08
3 Era Cherkasy 24.09.08
3 Novy kanal Yampil 11.10.10 ukrtvr.org
3 2+2 Konotop 25.11.10 ukrtvr.org
3 Inter Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
3 Pershiy Natsionalniy Volovets 10.12.10 ukrtvr.org
3 Era Volovets 10.12.10 ukrtvr.org
3 Zhitomir Zhytomyr 15.12.10 ukrtvr.org
3 1+1 Kherson 20.12.10 VTV+, ukrtvr.org
3 Pershiy Natsionalniy Kamenets-Podolsky 03.01.11 ukrtvr.org
3 Era Kamenets-Podolsky 03.01.11 ukrtvr.org
3 Pershiy Natsionalniy Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
4 1+1 Kiev 08.10.14 Vladislav95
4 h Inter Sherbani 30.11.08
4 1+1 Ananiv 20 08.09.08
4 1+1 Kamenske 90 27.09.10 ктулху, Frocus
4 1+1 Balta 20 08.09.08
4 Inter Mykolaivka ? 08.09.08
4 Inter Poltava 21.09.08
4 11 Kanal Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
4 Pershiy Natsionalniy Pishchanka 03.01.11 ukrtvr.org
4 Era Pishchanka 03.01.11 ukrtvr.org
5 Pershiy Natsionalniy Dnipropetrovsk 03.01.09
5 Era Dnipropetrovsk 03.01.09
5 h Pershiy Natsionalniy Novyi Buh 30.11.08
5 h Era Novyi Buh 30.11.08
5 Pershiy Natsionalniy Odessa 90 06.09.08
5 Era Odessa 90 08.09.08
5 Era Shershentsi ? 08.09.08
5 Pershiy Natsionalniy Shershentsi ? 08.09.08
5 Pershiy Natsionalniy Lozova ? 23.12.08
5 Era Lozova ? 23.12.08
5 Siat Izyum 20 24.12.08 анатолий69
5 Pershiy Natsionalniy Buki 24.09.08
5 Era Buki 24.09.08
5 S-TET Kharkiv 05.02.10 анатолий69
5 2+2 Kharkiv 05.02.10 анатолий69
5 Pershiy Natsionalniy Mohyliv-Podilskyi 11.10.10 ukrtvr.org
5 Era Mohyliv-Podilskyi 11.10.10 ukrtvr.org
5 Pershiy Natsionalniy Belopole 23.11.10 ukrtvr.org
5 Era Belopole 23.11.10 ukrtvr.org
5 Inter Volovets 10.12.10 ukrtvr.org
5 1+1 Zhytomyr 15.12.10 ukrtvr.org
5 Pershiy Natsionalniy Kamenets-Podolsky 03.01.11 ukrtvr.org
5 Era Kamenets-Podolsky 03.01.11 ukrtvr.org
6 VDT (Ukraine) Vinnytsia 06.09.08
6 TRK Union Donetsk 29.03.16 SashaMak
6 Inter Lviv 20.09.08
6 Pershiy Natsionalniy Kotovsk 90 08.09.08
6 Era Kotovsk 90 08.09.08
6 ICTV Poltava 06.11.08
6 Pershiy Natsionalniy Chernihiv 50 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
6 h Era Chernihiv 50 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
6 Pershiy Natsionalniy Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
6 Era Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
6 Pershiy Natsionalniy Kirovohrad 01.10.10 ukrtvr.org
6 Era Kirovohrad 01.10.10 ukrtvr.org
6 1+1 Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
6 Rossiya-24 Luhansk 09.07.16 mc4e
7 Inter Dnipropetrovsk 06.09.08
7 2+2 Kiev 08.10.14 Vladislav95
7 Pershiy Natsionalniy Turka 04.10.08
7 Era Turka 04.10.08
7 h STB Mykolaiv 28.11.08
7 Pershiy Natsionalniy Pervomaiske 28.11.08
7 Era Pervomaiske 28.11.08
7 7 Kanal (Odessa) Odessa 50 11.09.08
7 RIAK Odessa 50 11.09.08
7 Pershiy Natsionalniy Kamenske 90 14.09.08
7 Era Kamenske 90 14.09.08
7 1+1 Velyka Mykhailivka 35 08.09.08
7 Inter Kodyma 20 08.09.08
7 Inter Sarny ? 19.02.09 ukrtvr.org
7 7 Kanal (Kharkov) Kharkiv 208 60 05.02.10 анатолий69, ukrtvr.org
7 ATN (Kharkov) Kharkiv 208 60 05.02.10 анатолий69, ukrtvr.org
7 2+2 Cherkasy 24.09.08
7 Vikka Cherkasy 12.02.11 ukrtvr.org
7 Pershiy Natsionalniy Svaliava 18.10.10 ukrtvr.org
7 Era Svaliava 18.10.10 ukrtvr.org
7 1+1 Belopole 23.11.10 ukrtvr.org
7 Pershiy Natsionalniy Andreevka 06.12.10 ukrtvr.org
7 Era Andreevka 06.12.10 ukrtvr.org
7 Pershiy Natsionalniy Kupiansk 08.04.12 анатолий69
7 Era Kupiansk 08.04.12 анатолий69
7 Pershiy Natsionalniy Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
7 Era Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
7 Perviy Kanal Torez 01.08.17 mc4e
8 1+1 Vinnytsia 11.10.08 hamradio.mybb.r
8 Inter Mizhhiria 16.11.10 ukrtvr.org
8 Pershiy Natsionalniy Lviv 20.09.08
8 Era Lviv 20.09.08
8 h Pershiy Natsionalniy Sherbani 30.11.08
Emitter is reserved (power off)
8 h Era Sherbani 30.11.08
Emitter is reserved (power off)
8 GRAD Balta 20 08.09.08
8 Inter Frunzivka 08.09.08
8 Inter Lozova 27.11.08
8 1+1 Orlovets 24.11.08
8 BIK Balta 20 20.09.10 ukrtvr.org
8 TV-5 Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
8 TKS Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
8 Pershiy Natsionalniy Mukachevo 23.02.11 ukrtvr.org
8 Era Mukachevo 23.02.11 ukrtvr.org
8 M1 (Ukraine) Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
8 Fobos (Nezhin) Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
8 ICTV Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
8 Ukraine Volnovakha 09.01.15 62.ua
9 TET Bershad 26.05.09 ukrtvr.org
9 9 Kanal (Dnieprop.) Dnipropetrovsk 04.01.11 toshibag900
9 Inter Kiev 08.10.14 Vladislav95
9 TRK Nikolaev Pervomaiske 10.01.11 ukrtvr.org
9 Olta Pervomaiske 10.01.11 ukrtvr.org
9 1+1 Odessa 90 06.09.08
9 Pershiy Natsionalniy Baytaly 08.09.08
9 Era Baytaly 08.09.08
9 h Pershiy Natsionalniy Bolhrad 35 17.12.08
9 h Era Bolhrad 35 17.12.08
9 Era Novokarbovka ? 08.09.08
9 Pershiy Natsionalniy Novokarbovka ? 08.09.08
9 Pershiy Natsionalniy Kharkiv 90 05.02.10 анатолий69
9 Era Kharkiv 90 05.02.10 анатолий69
9 Inter Novodnestrovsk 24.02.12 Варавва, ukrtvr.org, rrt.ua
9 1+1 Svaliava 18.10.10 ukrtvr.org
9 Skifiya Kherson 21.12.10 VTV+, ukrtvr.org
9 1+1 Shpola 25.12.10 ukrtvr.org
9 Kupyanskaya TRK Kupiansk 08.04.12 анатолий69
9 Pershiy Natsionalniy Dobryanske 20.01.11 ukrtvr.org
9 Era Dobryanske 20.01.11 ukrtvr.org
9 1+1 Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
1 Inter Rakhiv 25.09.08
10 Pershiy Natsionalniy Vinnytsia 270 11.10.08 hamradio.mybb.r
10 Era Vinnytsia 270 11.10.08 hamradio.mybb.r
10 Inter Lutsk 21.09.08
10 Inter Zhytomyr 06.09.08
10 Pershiy Natsionalniy Mizhhiria 25.09.08
10 Era Mizhhiria 25.09.08
10 Inter Turka 04.10.08
10 h Pershiy Natsionalniy Mykolaiv 28.11.08
10 h Era Mykolaiv 28.11.08
10 1+1 Tarutyne 35 09.10.14 Frocus
10 1+1 Frunzivka 08.09.08
10 STB Antopil 10.11.08
10 Inter Sumy ? 21.09.08
10 ICTV Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua
10 NTN Zaporizhia 16.03.11 telekritika.ua, ukrtvr.org
10 Vidicon Konotop 25.11.10 ukrtvr.org
10 Vidicon Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
10 Rossiya-1 Donetsk 29.03.16 SashaMak
11 11 Kanal Dnipropetrovsk 10.12.10 ukrtvr.org
11 Pershiy Natsionalniy Yarok 17.09.08
11 Era Yarok 17.09.08
11 Pershiy Natsionalniy Rakhiv 25.09.08
11 Era Rakhiv 25.09.08
11 Ukraine Kiev 08.10.14 Vladislav95
11 Inter Kirovohrad 21.09.08
11 Pershiy Natsionalniy Borislav 04.10.08
11 Era Borislav 04.10.08
11 h Inter Voznesensk 30.11.08
11 h 1+1 Reni 35 08.09.08
11 1+1 Sarata 35 08.09.08
11 1+1 Lozova ? 23.12.08
11 A / TVK Kharkiv 25 28.04.14 анатолий69
11 Pershiy Natsionalniy Izyum 80 08.04.12 анатолий69
11 Era Izyum 80 08.04.12 анатолий69
11 h 1+1 Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
11 Pershiy Natsionalniy Trostyanets 15.10.10 aleksej1981, ukrtvr.org
11 Era Trostyanets 15.10.10 aleksej1981, ukrtvr.org
11 1+1 Kamenets-Podolsky 03.01.11 ukrtvr.org
11 1+1 Dobryanske 20.01.11 victorcity.narod.ru
11 Avers Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
12 Inter Lypovets 27.11.08
12 1+1 Lutsk 02.05.09 ukrtvr.org
12 v Oplot Donetsk 29.03.16 SashaMak
12 2+2 Lviv 24.09.08
12 ZIK Ukraine Lviv 23.04.09
12 Pershiy Zakhidniy Lviv 20.09.08
12 1+1 Pervomaiske 28.11.08
12 Inter Odessa 90 06.09.08
12 Pershiy Natsionalniy Selivanovka 08.09.08
12 Era Selivanovka 08.09.08
12 Inter Balta 20 08.09.08
12 1+1 Ruskoivanivka 08.09.08
12 Era Agafievka ? 08.09.08
12 Pershiy Natsionalniy Agafievka ? 08.09.08
12 1+1 Cherkasy 24.09.08
12 Inter Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
12 Maydan TV (Ukraine) Bila Tserkva 23.09.10 ukrtvr.org
12 Pershiy Natsionalniy Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
12 Era Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
12 Inter Andreevka 06.12.10 ukrtvr.org
12 Pershiy Natsionalniy Kherson 21.12.10 VTV+, ukrtvr.org
12 Era Kherson 21.12.10 VTV+, ukrtvr.org
12 VDT (Ukraine) Tulchyn 17.01.11 ukrtvr.org
12 1+1 Dubove 20.01.11 ukrtvr.org
2 Inter Krasnohrad 27.11.08
21 Inter Zhmerynka 27.11.08
21 Inter Tulchyn 17.01.11 ukrtvr.org
21 1+1 Dnipropetrovsk 03.01.09
21 ICTV Zhytomyr 06.11.08
21 TRK Danio Uzhhorod 17.09.08
21 M-Studio Uzhhorod 17.09.08
21 Karusel Luhansk 09.07.16 mc4e
21 Novy kanal Lviv 11.11.10 protv.net.ua
21 [TV-channel] Lviv 11.11.10 protv.net.ua
21 h Ukraine Mykolaiv 28.11.08
21 Ukraine Odessa 70 06.09.08
21 Novy kanal Balta 35 08.09.08
21 Pershiy Natsionalniy Berezivka 35 08.09.08
21 Era Berezivka 35 08.09.08
21 Pershiy Natsionalniy Liubashivka 35 08.09.08
21 Era Liubashivka 35 08.09.08
21 Pershiy Natsionalniy Uspenivka ? 08.09.08
21 Era Uspenivka ? 08.09.08
21 1+1 Zhovten 70 08.09.08
21 STB Kharkiv 50 05.02.10 анатолий69
21 Inter Uman 24.09.08
21 Primor'e Balta 35 20.09.10 ukrtvr.org
21 1+1 Kirovohrad 01.10.10 ukrtvr.org
21 1+1 Yampil 11.10.10 ukrtvr.org
21 Vidicon Sumy 27.11.10 ukrtvr.org
21 1+1 Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
21 Pershiy Natsionalniy Kulchievtsy 07.04.12 uigres87, Варавва, bandalak, ukrtvr.org
21 Era Kulchievtsy 07.04.12 uigres87, Варавва, bandalak, ukrtvr.org
21 5 Kanal (Ukraine) Volnovakha 21.11.15 mc4e
22 Pershiy Natsionalniy Bershad 25.03.10 uigres87, ukrtvr.org
22 Era Bershad 25.03.10 uigres87, ukrtvr.org
22 Avers Lutsk 11.12.10 ukrtvr.org
22 Inter Khust 26.09.08
22 Ukraine Makariv 27.11.08
22 Inter Drogobych 04.10.08
22 1+1 Yuzhnoukrainsk 28.11.08
22 TRK Nikolaev Kazanka 12.11.10 ukrtvr.org
22 Pershiy Natsionalniy Velyka Mykhailivka 70 08.09.08
22 Era Velyka Mykhailivka 70 08.09.08
22 h Inter Izmail 35 08.09.08
22 Pershiy Natsionalniy Mykolaivka ? 08.09.08
22 Era Mykolaivka ? 08.09.08
22 h Inter Reni 35 08.09.08
22 Novy kanal Kherson 09.09.10 VTV+
22 TET Cherkasy 24.09.08
22 STB Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
22 Alex TV Zaporizhia 03.11.10 ukrtvr.org
22 Pershiy Natsionalniy Poltava 09.11.10 ukrtvr.org
22 Era Poltava 09.11.10 ukrtvr.org
22 Novy kanal Putivl 20.11.10 ukrtvr.org
22 5 Kanal (Ukraine) Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
22 1+1 Krasnohrad 20.12.10 ukrtvr.org
22 Avis Makariv 17.01.11 ukrtvr.org
22 Inter Truskavets 03.04.11 ukrtvr.org
22 5 Kanal (Ukraine) Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
22 Pershiy Natsionalniy Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
22 Pershiy Natsionalniy Bohuslav 08.01.15 ukrtvr.org
22 Era Bohuslav 08.01.15 ukrtvr.org
23 Vita Vinnytsia 11.10.08
23 Inter Mohyliv-Podilskyi 27.11.08
23 Inter Pohrebysche 27.11.08
23 STB Dnipropetrovsk 03.01.09
23 Rossiya-24 Donetsk 29.03.16 SashaMak
23 Tisa-1 Rakhiv 25.09.08
23 Ukraine Bila Tserkva 27.11.08
23 h TRK Nikolaev Voznesensk 10.12.10 ukrtvr.org
23 h TAK TV Voznesensk 10.12.10 ukrtvr.org
23 ICTV Kherson 09.09.10 VTV+
23 Pershiy Natsionalniy Orlovets 24.11.08
23 Era Orlovets 24.11.08
23 Novy kanal Uman 24.09.08
23 Ukraine Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
23 Ukraine Konotop 25.11.10 ukrtvr.org
23 Ukraine Romny 25.11.10 ukrtvr.org
23 Pulsar Okhtyrka 06.12.10 ukrtvr.org
23 CTV Zhitomir Zhytomyr 15.12.10 ukrtvr.org
23 NTN Kamenets-Podolsky 24.02.12 Варавва, telekritika.ua
23 Pershiy Natsionalniy Chyhyryn 17.01.11 ukrtvr.org
23 Era Chyhyryn 17.01.11 ukrtvr.org
23 STB Kupiansk 19.01.11 ukrtvr.org
23 ICTV Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
23 ICTV Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
23 TET Mukachevo 23.02.11 ukrtvr.org
24 ICTV Bershad 100 25.03.10 uigres87, ictv.ua
24 Nova Volyn' Lutsk 11.12.10 ukrtvr.org
24 TRK Nikolaev Yuzhnoukrainsk 10.01.11 ukrtvr.org
24 TAK TV Yuzhnoukrainsk 10.01.11 ukrtvr.org
24 TET Odessa 70 04.10.09 sony6670
24 5 Kanal (Ukraine) Artsyz 08.09.08
24 1+1 Petropavlivka ? 08.09.08
24 TET Poltava 06.09.08
24 M1 (Ukraine) Lozova ? 23.12.08
24 TTV Kirovohrad 01.10.10 ukrtvr.org
24 Inter Belopole 23.11.10 ukrtvr.org
24 TET Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
24 VTV+ Kherson 21.12.10 VTV+, ukrtvr.org
24 NTB Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
24 ICTV Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
24 TVi Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
24 NTV Luhansk 09.07.16 mc4e
24 Sat+ Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
24 5 Kanal (Russia) Rovenki 09.07.16 mc4e
24 Rovenki Rovenki 09.07.16 mc4e
25 Tisa-1 Lopuhiv 30.08.09 ukrtvr.org
25 Pryamyi Kiev 08.10.14 Vladislav95
25 h Novy kanal Mykolaiv 28.11.08
25 h 1+1 Bolhrad 35 17.03.12 uigres87
25 Inter Liubashivka 35 08.09.08
25 1+1 Limanske ? 06.09.08
25 Pershiy Natsionalniy Tarutyne 70 09.10.14 Frocus
25 Era Tarutyne 70 09.10.14 Frocus
25 [TV-channel] Zmiiv 22.11.08
25 Mega Khmelnytskyi 06.09.08
25 M1 (Ukraine) Uman 24.09.08
25 VDT (Ukraine) Pohrebysche 01.10.10 victorcity.narod.ru
25 Inter Trostyanets 15.10.10 aleksej1981, ukrtvr.org
25 Ros Chyhyryn 17.01.11 ukrtvr.org
25 TET Kupiansk 19.01.11 ukrtvr.org
25 Exclusiv Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
25 Podilya-Center Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
25 Oplot 2 Donetsk 18.12.17 mc4e
Emitter is stoped
25 Rossiya-24 Torez 01.08.17 mc4e
25 TTV (Torez) Torez 09.12.17 mc4e
Emitter is stoped
26 ICTV Vinnytsia 11.10.08
26 TET Zhytomyr 21.09.08
26 Alta Pereiaslav-Khmelnytskyi 29.11.08
26 ICTV Kirovohrad 06.11.08
26 PLUS Odessa 70 11.09.08
26 STB Ananiv ? 08.09.08
26 1+1 Savran ? 08.09.08
26 Inter Zhovten 70 04.10.09 sony6670
26 Fora (Kharkov) Kharkiv 40 05.02.10 ukrtvr.org, анатолий69
26 Inter Kherson 21.09.08
26 Ros Buki 24.09.08
26 ICTV Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua
26 1+1 Novodnestrovsk 24.02.12 Варавва, uigres87, ukrtvr.org, rrt.ua
26 TV-4 (Ternopil) Lozova 01.01.10 ukrtvr.org
26 M1 (Ukraine) Bila Tserkva 23.09.10 ukrtvr.org
26 TRK Best Bila Tserkva 23.09.10 ukrtvr.org
26 ATV Zaporozhiye Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
26 KST Konotop 25.11.10 ukrtvr.org
26 STB Romny 25.11.10 ukrtvr.org
26 Pershiy Natsionalniy Shpola 25.12.10 ukrtvr.org
26 Era Shpola 25.12.10 ukrtvr.org
26 5 Kanal (Ukraine) Kryzhopil 03.01.11 ukrtvr.org
26 OTB Galichina Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
26 REN Luhansk 20.11.16 mc4e
26 5 Kanal (Ukraine) Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
26 STB Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
27 27 Kanal (Dnepropetrovsk) Dnipropetrovsk 01.09.12 ukrtvr.org
27 Perviy Respublikanskiy Donetsk 29.03.16 SashaMak
27 Saturn (Bucha) Bucha 12.01.15 ukrtvr.org
Emitter is stoped
27 Akademiya (Bucha) Bucha 12.01.15 ukrtvr.org
Emitter is stoped
27 Kanal 24 Lviv 11.11.10 protv.net.ua
27 Inter Luch 30.11.08
27 h Inter Novyi Buh 30.11.08
27 5 Kanal (Ukraine) Velyka Mykhailivka 35 08.09.08
27 h Pershiy Natsionalniy Izmail 70 08.09.08
27 h Era Izmail 70 08.09.08
27 1+1 Antopil 10.11.08
27 Inter Kupiansk 08.04.12 анатолий69
27 TRK Misto Poltava 09.11.10 ukrtvr.org
27 Pershiy Natsionalniy Krasnohrad 20.12.10 ukrtvr.org
27 Era Krasnohrad 20.12.10 ukrtvr.org
27 1+1 Mukachevo 23.02.11 ukrtvr.org
27 Inter Kulchievtsy 24.02.12 Варавва, bandalak, ukrtvr.org
27 KRT Kiev 08.10.14 Vladislav95
28 Inter Nemyriv 27.11.08
28 1+1 Khust 26.09.08
28 1+1 Borinya 04.10.08
28 1+1 Gorodne ? 17.12.08
28 Simon Kharkiv 45 05.02.10 ukrtvr.org, анатолий69
28 1+1 Buki 24.09.08
28 Inter Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
28 TV-5 Sport Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
28 Pryamyi Kherson 21.12.10 VTV+, ukrtvr.org
28 1+1 Pishchanka 03.01.11 ukrtvr.org
28 Pershiy Natsionalniy Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
28 Era Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
28 DODTRK Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
28 RTR – Planeta Torez 01.08.17 mc4e
29 Novy kanal Vinnytsia 11.10.08
29 ICTV Lutsk 06.11.08
29 Ukraine Zhytomyr 27.11.08
29 ICTV Yarok 17.09.08
29 5 Kanal (Ukraine) Kirovohrad 23.10.08
29 h Pryamyi Mykolaiv 28.11.08
29 1+1 Kazanka 28.11.08
29 Inter Pervomaiske 28.11.08
29 h Ukraine Izmail 35 07.10.08
29 Disk Kiliya 35 07.11.08
Emitter is stoped
29 Inter Sarata 35 08.09.08
29 Pershiy Natsionalniy Petrivsk 08.09.08
29 Era Petrivsk 08.09.08
29 Pershiy Natsionalniy Frunzivka 08.09.08
29 Era Frunzivka 08.09.08
29 ICTV Sumy ? 06.11.08
29 Inter Izyum 08.04.12 анатолий69
29 Inter Cherkasy 24.09.08
29 1+1 Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
29 Ltava Poltava 09.11.10 ukrtvr.org
29 1+1 Volovets 10.12.10 ukrtvr.org
29 Inter Dubove 20.01.11 ukrtvr.org
29 Mega Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
29 1+1 Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
29 STB Bohuslav 08.01.15 ukrtvr.org
29 Rossiya-24 Rovenki 09.07.16 mc4e
30 Inter Pishchanka 27.11.08
30 Zaporozhiye Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
30 TV Kiyv Kiev 363 08.10.14 Vladislav95
30 h 1+1 Voznesensk 30.11.08
30 h 1+1 Novyi Buh 28.11.08
30 2+2 Bilhorod-Dnistrovskyi ? 08.05.12 ukrtvr.org
30 Inter Tarutyne 70 09.10.14 Frocus
30 Inter Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
30 5 Kanal (Ukraine) Kherson 21.12.10 ukrtvr.org
30 Inter Kamenets-Podolsky 03.01.11 ukrtvr.org
30 1+1 Kupiansk 08.04.12 анатолий69
30 3-Studio Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
30 1+1 Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
30 Inter Mukachevo 23.02.11 ukrtvr.org
30 DOTV Volnovakha 05.02.16 yuriy80
Emitter is stoped
31 M1 (Ukraine) Dnipropetrovsk 03.01.09
31 2+2 Kirovohrad 24.09.08
31 MIR Luhansk 09.07.16 mc4e
31 h TRK Nikolaev Mykolaiv 12.11.10 ukrtvr.org
31 h Mart Mykolaiv 12.11.10 ukrtvr.org
31 Reporter Odessa 35 04.10.09 sony6670
31 1+1 Kodyma 35 25.03.10 uigres87
31 NTN Savran ? 08.09.08
31 5 Kanal (Ukraine) Shyriaieve 08.09.08
31 Ukraine Sumy ? 27.11.08
31 TET Uman 24.09.08
31 ICTV Khust 01.10.10 ukrtvr.org
31 Novy kanal Trostyanets 15.10.10 aleksej1981, ukrtvr.org
31 Inter Svaliava 18.10.10 ukrtvr.org
31 Vidicon Romny 25.11.10 ukrtvr.org
31 Omega Krasnohrad 20.12.10 ukrtvr.org
31 1+1 Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
32 ICTV Kiev 363 08.10.14 Vladislav95
32 STB Lviv 11.11.10 protv.net.ua
32 Pershiy Natsionalniy Kazanka 30.11.08
32 Era Kazanka 30.11.08
32 1+1 Uspenivka ? 08.09.08
32 Pershiy Natsionalniy Zhovten 90 04.10.09 sony6670
32 Era Zhovten 90 04.10.09 sony6670
32 NTN Antopil 10.11.08
32 Inter Kharkiv 90 05.02.10 анатолий69
32 Inter Shpola 27.11.08
32 Rovno-1 Antopil 20.09.10 ukrtvr.org
32 K1 Poltava 09.11.10 ukrtvr.org
32 Inter Ladizhin 05.07.12 ukrtvr.org
32 TET Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
33 2+2 Vinnytsia 11.10.08
33 Vinnichina Vinnytsia 11.10.08
33 Novy kanal Zhytomyr 29.11.08
33 Inter Yarok 11.10.08
33 1+1 Mizhhiria 25.09.08
33 Inter Zaporizhia 21.09.08
33 Inter Borinya 04.10.08
33 h 1+1 Mykolaiv 28.11.08
33 Era Tsehanivka ? 08.09.08
33 Pershiy Natsionalniy Tsehanivka ? 08.09.08
33 1+1 Liubashivka 35 08.09.08
33 Ukraine Lozova 27.11.08
33 ICTV Cherkasy 24.09.08
33 1+1 Uman 24.09.08
33 Pershiy Natsionalniy Yampil 11.10.10 ukrtvr.org
33 Era Yampil 11.10.10 ukrtvr.org
33 Kanal 24 Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
33 Kanal 24 Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
33 33 Kanal (Hmelnitskii) Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
33 1+1 Kulchievtsy 07.04.12 uigres87, Варавва, bandalak, ukrtvr.org
33 Match TV Donetsk 29.03.16 SashaMak
34 1+1 Bershad 100 25.03.10 uigres87, ukrtvr.org
34 34 kanal Dnipropetrovsk 04.06.10 ukrtvr.org
34 Pershiy Natsionalniy Khust 26.09.08
34 Era Khust 26.09.08
34 M1 (Ukraine) Odessa 185 70 06.09.08
34 Inter Velyka Mykhailivka 70 08.09.08
34 h GRAD Izmail 35 08.09.08
34 h TV Izmail Izmail 35 08.09.08
34 1+1 Mykolaivka ? 08.09.08
34 ICTV Kharkiv 45 05.02.10 анатолий69
34 TBA Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
34 Bukovyna Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
34 Novy kanal Radekhov 18.10.10 ukrtvr.org
34 Ukraine Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
34 Nova Volyn' Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
34 Inter Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
34 1+1 Bohuslav 08.01.15 ukrtvr.org
35 TET Lutsk 21.09.08
35 Novy kanal Kachanivka 17.09.08
35 Spektr TV Kachanivka 17.01.11 ukrtvr.org
35 Novy kanal Mukachevo 29.11.08
35 Plus plus Kiev 08.10.14 Vladislav95
35 Ukraine Kirovohrad 27.11.08
35 h 35 Kanal Mykolaiv 12.11.10 ukrtvr.org
35 h Saturn (Nikolaev) Mykolaiv 12.11.10 ukrtvr.org
35 Inter Kazanka 12.11.10 ukrtvr.org
35 ICTV Pervomaiske 28.11.08
35 VPM Kominternivske ? 17.01.11 ukrtvr.org
35 1+1 Tsehanivka ? 09.09.08
35 1+1 Petrivsk 08.09.08
35 Inter Khmelnytskyi 21.09.08
35 Ros Orlovets 24.11.08
35 Inter Chyhyryn 17.01.11 ukrtvr.org
35 Vidicon Trostyanets 15.10.10 aleksej1981, ukrtvr.org
35 M1 (Ukraine) Poltava 09.11.10 ukrtvr.org
35 1+1 Konotop 25.11.10 ukrtvr.org
35 1+1 Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
35 KRT Kominternivske 17.01.11 ukrtvr.org
36 VDT (Ukraine) Bershad 100 22.05.09 uigres87, ukrtvr.org
36 1+1 Rakhiv 25.09.08
36 TET Khust 26.09.08
36 ICTV Zaporizhia 06.11.08
36 h Novy kanal Voznesensk 30.11.08
36 TV.A Odessa ? 04.10.09 sony6670
36 ICTV Kamenske 70 14.09.08
36 Inter Berezivka 35 08.09.08
36 h Inter Bolhrad 35 17.03.12 uigres87
36 Inter Savran ? 08.09.08
36 1+1 Sarny ? 19.02.09 ukrtvr.org
36 TET Lozova ? 23.12.08
36 M1 (Ukraine) Kharkiv 45 05.02.10 анатолий69
36 ICTV Kherson 09.09.10 VTV+
36 Ukraine Uman 24.09.08
36 M1 (Ukraine) Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
36 5 Kanal (Ukraine) Bila Tserkva 23.09.10 ukrtvr.org
36 VDT (Ukraine) Mohyliv-Podilskyi 11.10.10 ukrtvr.org
36 Vidicon Belopole 23.11.10 ukrtvr.org
36 Zhitomir Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
36 STB Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
36 2+2 Тор Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
36 Perviy Kanal Rovenki 09.07.16 mc4e
37 Inter Vinnytsia 11.10.08
37 Ukraine Lutsk 27.11.08
37 NTN Kiev 08.10.14 Vladislav95
37 ICTV Lviv 20.09.08
37 h TAK TV Mykolaiv 12.11.10 ukrtvr.org
37 h TVi Mykolaiv 03.01.09 ukrtvr
37 Novy kanal Pervomaiske 28.11.08
37 Inter Kotovsk 70 08.09.08
37 ODT Zhovten ? 11.09.08
37 ICTV Antopil 06.11.08
37 STB Izyum 35 24.12.08 анатолий69
37 Ukraine Khmelnytskyi 27.11.08
37 Chernivtsy Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
37 Canal Kirovograd Kirovohrad 01.10.10 ukrtvr.org
37 Plus plus Kamenets-Podolsky 24.02.12 Варавва, ukrtvr.org
37 KtrkP Kamenets-Podolsky 24.02.12 Варавва, ukrtvr.org
37 1+1 Chyhyryn 17.01.11 ukrtvr.org
37 M-Studio Mukachevo 23.02.11 ukrtvr.org
37 TVC Moscow Donetsk 29.03.16 SashaMak
38 ICTV Dnipropetrovsk 06.11.08
38 STB Kachanivka 17.09.08
38 ICTV Borislav 04.10.08
38 h 2+2 Novyi Buh 16.11.10 ukrtvr.org
38 h TRK Nikolaev Novyi Buh 16.11.10 ukrtvr.org
38 ODT Odessa 70 04.10.09 sony6670
38 Nova Odessa Odessa 70 04.10.09 sony6670
38 Pershiy Natsionalniy Petropavlivka ? 08.09.08
38 Era Petropavlivka ? 08.09.08
38 Inter Lozova ? 23.12.08
38 K1 Kherson 09.09.10 VTV+
38 Inter Orlovets 24.11.08
38 Ros Uman 24.09.08
38 Pershiy Natsionalniy Novodnestrovsk 07.04.12 uigres87, Варавва, ukrtvr.org, rrt.ua
38 Era Novodnestrovsk 07.04.12 uigres87, Варавва, ukrtvr.org, rrt.ua
38 TVi Bila Tserkva 23.09.10 ukrtvr.org
For tender
38 Nemo Bila Tserkva 23.09.10 ukrtvr.org
For tender
38 Yatran Uman 16.11.10 ukrtvr.org
38 Pershiy Natsionalniy Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
38 Era Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
38 Zhitomir Baranovka 04.12.10 baranivka.info
38 Ukraine Okhtyrka 06.12.10 ukrtvr.org
38 Novy kanal Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
38 Ros Shpola 25.12.10 ukrtvr.org
38 TV Shpola Shpola 25.12.10 ukrtvr.org
38 TET Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
39 Domashny Luhansk 08.09.17 mc4e
39 M1 (Ukraine) Lviv 20.09.08
39 Inter Cervonovolodimirivka ? 08.09.08
39 O-TV Music Bolhrad ? 08.09.08
39 1+1 Kotovsk 90 24.03.12 uigres87, sergeev
39 h Pershiy Natsionalniy Reni 35 08.09.08
39 h Era Reni 35 08.09.08
39 ODT Sarata 35 11.09.08
39 Inter Antopil 21.09.08
39 R-1 (Kharkov) Kharkiv 45 05.02.10 ukrtvr.org, анатолий69
39 OTB (Kharkov) Kharkiv 45 05.02.10 ukrtvr.org, анатолий69
39 5 Kanal (Ukraine) Cherkasy 24.09.08
39 Pryamyi Zhytomyr 15.12.10 ukrtvr.org
39 Studio C-TV Zhytomyr 15.12.10 ukrtvr.org
39 ICTV Kamenets-Podolsky 24.02.12 Варавва, ukrtvr.org
39 Pershiy Natsionalniy Dubove 20.01.11 ukrtvr.org
39 Era Dubove 20.01.11 ukrtvr.org
39 Mega Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
39 Life Luhansk 20.08.17 mc4e
Emitter is stoped
40 TET Vinnytsia 11.10.08
40 Ukraine Zaporizhia 27.11.08
40 Inter Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
40 M1 (Ukraine) Kiev 08.10.14 Vladislav95
40 1+1 Turka 04.10.08
40 h ICTV Mykolaiv 28.11.08
40 Inter Yuzhnoukrainsk 28.11.08
40 h ODT Izmail 02.12.08
Soon On-Air
40 Pershiy Natsionalniy Kodyma 35 25.03.10 uigres87
40 Era Kodyma 35 25.03.10 uigres87
40 Kanal 24 Lozova ? 23.12.08
40 1+1 Izyum 60 08.04.12 анатолий69
40 1+1 Poltava 09.11.10 ukrtvr.org
40 Inter Dobryanske 20.01.11 ukrtvr.org
41 Inter Bershad 25.03.10 uigres87
41 Pershiy Natsionalniy Lutsk 11.10.08
41 Era Lutsk 11.10.08
41 41 kanal Dnipropetrovsk 01.09.12 ukrtvr.org, toshibag900
41 h ICTV Voznesensk 10.12.10 ukrtvr.org
41 h Novy kanal Novyi Buh 30.11.08
41 TET Pervomaiske 28.11.08
41 5 Kanal (Ukraine) Kodyma 08.09.08
41 Ovis TV Ovidiopol 35 08.04.09
41 GRAD Ovidiopol 35 40 08.09.08 ovistv.com
41 Pershiy Natsionalniy Sarata 35 08.09.08
41 Era Sarata 35 08.09.08
41 2+2 Sarny ? 19.02.09 ukrtvr.org
41 Ukraine Kherson 09.09.10 VTV+
41 Ukraine Cherkasy 24.09.08
41 Pryamyi Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
41 Sumska ODTRK Trostyanets 15.10.10 aleksej1981, ukrtvr.org
41 TET Radekhov 18.10.10 ukrtvr.org
41 ICTV Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
41 Plus plus Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
41 Akadem-TV Trostyanets 16.03.11 telekritika.ua
41 Ukraine Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
41 Novy kanal Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
41 Inter Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
41 1+1 Volnovakha 09.01.15 taunt1969
41 Lugansk-24 Rovenki 09.07.16 mc4e
42 ICTV Mukachevo 06.11.08
42 TET Kiev 08.10.14 Vladislav95
42 Match TV Luhansk 09.07.16 mc4e
42 Alset Drogobych 10.01.11 ukrtvr.org
42 Novy kanal Drogobych 04.10.08
42 h NTN Mykolaiv 28.11.08
42 Novy kanal Yuzhnoukrainsk 28.11.08
42 Novy kanal Kazanka 30.11.08
42 Novy kanal Odessa 70 04.10.09 sony6670
42 42 Kanal Berezivka 35 08.09.08
42 ODT Kodyma 25.03.10 uigres87
42 ICTV Lozova ? 23.12.08
42 Ukraine Kharkiv 45 05.02.10 анатолий69
42 Ukraine Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua
42 STB Poltava 09.11.10 ukrtvr.org
42 VDT (Ukraine) Zhmerynka 16.11.10 ukrtvr.org
42 STB Konotop 25.11.10 ukrtvr.org
42 TET Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
42 AT Talne 25.12.10 ukrtvr.org
42 Ros Talne 25.12.10 ukrtvr.org
43 ICTV Mohyliv-Podilskyi 22.05.09 ictv.ua
43 Ukraine Ivano-Frankivsk 27.11.08
43 TET Kirovohrad 21.09.08
43 STB Pervomaiske 28.11.08
43 Novy kanal Bolhrad 01.10.08
Emitter is stoped
43 TET Antopil 10.11.08
43 Ros Cherkasy 24.09.08
43 STB Uman 24.09.08
43 Krayani Mohyliv-Podilskyi 11.10.10 ukrtvr.org
43 Tsentralniy kanal Pereiaslav-Khmelnytskyi 18.10.10 ukrtvr.org
43 Novy kanal Romny 25.11.10 ukrtvr.org
43 STB Okhtyrka 06.12.10 ukrtvr.org
43 STB Kherson 21.12.10 ukrtvr.org
43 OTB (Kharkov) Kupiansk 08.04.12 анатолий69
43 Ukraine Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
43 STB Kulchievtsy 24.02.12 Варавва, ukrtvr.org
43 STSi Torez 01.08.17 mc4e, yuriy80
44 NTN Vinnytsia 11.10.08
44 NTN Dnipropetrovsk 03.01.09
44 5 Kanal (Russia) Donetsk 29.03.16 SashaMak
44 Tisa-1 Nizhni Vorota 30.08.09 ukrtvr.org
44 5 Kanal (Ukraine) Zaporizhia 23.10.08
44 NTN Lviv 20.09.08
44 [TV-channel] Lviv 20.09.08
44 Mega Truskavets 03.04.11 ukrtvr.org
44 h NTN Voznesensk 30.11.08
44 h NTN Novyi Buh 28.11.08
44 NTN Berezivka 35 08.09.08
44 h NTN Izmail 35 08.09.08
44 h Reni Reni 35 18.12.08
44 NTN Sarata 35 08.09.08
44 NTN Lozova ? 23.12.08
44 NTN Kharkiv 40 05.02.10 анатолий69
44 K1 Khmelnytskyi 06.09.08
44 NTN Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
44 NTN Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
44 NTN Bila Tserkva 23.09.10 ukrtvr.org
44 NTN Radekhov 18.10.10 ukrtvr.org
44 NTN Konotop 25.11.10 ukrtvr.org
44 NTN Sumy 27.11.10 ukrtvr.org
44 NTN Zhytomyr 15.12.10 ukrtvr.org
44 NTN Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
44 TNT Luhansk 09.07.16 mc4e
44 NTN Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
44 Rossiya-1 Rovenki 09.07.16 mc4e
45 5 Kanal (Ukraine) Lutsk 11.10.08
45 Glas (Odessa) Odessa 70 06.09.08
45 ZIK Ukraine Borinya 12.01.15 ukrtvr.org
Soon On-Air
46 ODT Berezivka 35 11.09.08
47 K1 Vinnytsia 11.10.08
47 K1 Zhytomyr 06.09.08
47 K1 Yarok 17.09.08
47 K1 Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
47 STS Luhansk 09.07.16 mc4e
47 K1 Lviv 06.09.08
47 h K1 Mykolaiv 28.11.08
47 K1 Odessa 70 04.10.09 sony6670
47 5 Kanal (Ukraine) Bolhrad 01.10.08
Emitter is stoped
47 K1 Antopil 06.09.08
47 K1 Sumy ? 06.09.08
47 K1 Lozova ? 23.12.08
47 K1 Kharkiv 40 05.02.10 анатолий69
47 K1 Cherkasy 24.09.08
47 K1 Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
47 NTN Pereiaslav-Khmelnytskyi 18.10.10 ukrtvr.org
47 NTN Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
47 NTN Krasnohrad 20.12.10 ukrtvr.org
47 NTN Kupiansk 08.04.12 анатолий69
47 NTN Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
47 NTV Donetsk 29.03.16 SashaMak
47 5 Kanal (Ukraine) Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
47 NTN Bohuslav 08.01.15 ukrtvr.org
47 Karusel Rovenki 09.07.16 mc4e
48 STB Lutsk 11.10.08
48 Kanal 24 Khust 26.09.08
48 M-Studio Khust 26.09.08
48 RTK-Khust Khust 26.09.08
48 5 Kanal (Ukraine) Kiev 08.10.14 Vladislav95
48 Novy kanal Kirovohrad 29.11.08
48 TRK Lviv Borislav 04.10.08
48 Ukraine Radekhov 04.10.08
48 Ukraine Pervomaiske 28.11.08
48 ODT Liubashivka ? 11.09.08
48 Ukraine Poltava 27.11.08
48 Ukraine Izyum 30 24.12.08 анатолий69
48 Novy kanal Khmelnytskyi 29.11.08
48 ICTV Uman 24.09.08
48 M1 (Ukraine) Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
48 ICTV Trostyanets 15.10.10 aleksej1981, ukrtvr.org
48 STB Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
48 TET Konotop 25.11.10 ukrtvr.org
48 ICTV Romny 25.11.10 ukrtvr.org
48 NTN Chyhyryn 17.01.11 ukrtvr.org
48 Oplot Torez 01.08.17 mc4e, yuriy80
49 TET Dnipropetrovsk 03.01.09
49 M1 (Ukraine) Yarok 17.09.08
49 Tisa-1 Yarok 17.09.08
49 Ukraine Mukachevo 27.11.08
49 5 Kanal (Ukraine) Lviv 11.11.10 protv.net.ua
49 TRT (Truskavets) Truskavets 03.04.11 ukrtvr.org
49 STB Odessa 90 04.10.09 sony6670
49 Perviy kanal Europe Bolhrad 01.10.08
Emitter is stoped
49 5 Kanal (Ukraine) Antopil 23.10.08
49 Favorit.TV Kharkiv 40 05.02.10 ukrtvr.org, анатолий69
49 M1 (Ukraine) Cherkasy 24.09.08
49 Novy kanal Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua
49 5 Kanal (Ukraine) Ternopil 01.01.10 ukrtvr.org
49 5 Kanal (Ukraine) Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
49 M1 (Ukraine) Zhytomyr 15.12.10 ukrtvr.org
49 M1 (Ukraine) Kherson 21.12.10 ukrtvr.org
49 M1 (Ukraine) Kachanivka 17.01.11 ukrtvr.org
49 Tisa-1 Kachanivka 17.01.11 ukrtvr.org
49 ICTV Kupiansk 19.01.11 ukrtvr.org
49 STB Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
49 Ukraine Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
49 Novy kanal Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
49 TNT Donetsk 29.03.16 SashaMak
49 Sat Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
49 Tsentralniy kanal Bohuslav 08.01.15 ukrtvr.org
Emitter is stoped
49 NTV Rovenki 09.07.16 mc4e
50 M1 (Ukraine) Vinnytsia 11.10.08
50 Novy kanal Zaporizhia 29.11.08
50 STB Kiev 08.10.14 Vladislav95
50 h 5 Kanal (Ukraine) Mykolaiv 28.11.08
50 ODT Kotovsk 24.03.12 uigres87
50 Novy kanal Poltava 29.11.08
50 Novy kanal Sumy ? 29.11.08
50 ICTV Izyum 40 24.12.08 анатолий69
50 Saturn-TV Uman 50 24.09.08
50 STB Kirovohrad 01.10.10 ukrtvr.org
50 VDT (Ukraine) Yampil 11.10.10 ukrtvr.org
Soon On-Air
50 Novy kanal Krasnohrad 20.12.10 ukrtvr.org
50 5 Kanal (Ukraine) Kamenets-Podolsky 24.02.12 Варавва, ukrtvr.org
50 Zvezda Luhansk 09.07.16 mc4e
51 DODTRK Dnipropetrovsk 03.01.09
51 TET Yarok 17.09.08
51 Tisa-1 Kosivska Polyana 30.08.09 ukrtvr.org
51 TET Ivano-Frankivsk 21.09.08
51 TET Lviv 20.09.08
51 5 Kanal (Ukraine) Pervomaiske 28.11.08
51 ICTV Bolhrad 01.10.08
Emitter is stoped
51 h ICTV Izmail 35 08.09.08
51 Novy kanal Antopil 10.11.08
51 [TV-channel] Antopil 10.11.08
For tender
51 Novy kanal Sarny ? 19.02.09 ukrtvr.org
51 TET Kherson 09.09.10 VTV+
51 STB Cherkasy 24.09.08
51 STB Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
51 TET Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
51 Inter Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
51 ICTV Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
51 Ukraine Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
52 STB Vinnytsia 11.10.08 hamradio.mybb.r
52 M1 (Ukraine) Lutsk 11.10.08
52 Tisa-1 Svaliava 30.08.09 ukrtvr.org
52 Novy kanal Kiev 08.10.14 Vladislav95
52 5 Kanal (Ukraine) Borislav 04.10.08
52 h M1 (Ukraine) Mykolaiv 12.11.10 ukrtvr.org
52 ICTV Odessa 90 04.10.09 sony6670
52 ODT Kamenske ? 14.09.08
52 ODT Balta ? 11.09.08
52 ODT Frunzivka 11.09.08
52 5 Kanal (Ukraine) Poltava 23.10.08
52 STB Lozova ? 23.12.08
52 Novy kanal Kharkiv 55 05.02.10 анатолий69
52 v TET Izyum 20.11.08
52 STB Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
52 5 Kanal (Ukraine) Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
52 M1 (Ukraine) Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
52 K2 Konotop 25.11.10 ukrtvr.org
Soon On-Air
52 M1 (Ukraine) Sumy 27.11.10 ukrtvr.org
52 ICTV Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
52 TET Okhtyrka 06.12.10 ukrtvr.org
52 STB Zhytomyr 15.12.10 ukrtvr.org
52 STB Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
52 Rossiya-1 Luhansk 09.07.16 mc4e
52 VDT (Ukraine) Ladizhin 05.07.12 ukrtvr.org
52 Karusel Donetsk 29.03.16 SashaMak
53 Pryamyi Pervomaiske 28.11.08
53 h ODT Bolhrad ? 01.01.13 ukrtvr.org
Emitter is stoped
53 ODT Mykolaivka ? 11.09.08
53 Mega Romny 25.11.10 ukrtvr.org
53 Pryamyi Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
54 O-TV Music Borislav 04.10.08
54 *Free TV-frequency Yuzhnoukrainsk 28.11.08
Emitter is reserved (power off)
54 ODT Velyka Mykhailivka ? 11.09.08
54 5 Kanal (Ukraine) Izyum 40 24.12.08 анатолий69
54 Mega Uman 24.09.08
54 *Free TV-frequency Cernauti 12.11.09 ukrtvr.org
For tender
54 TVi Dnipropetrovsk 20.09.10 ukrtvr.org
Emitter is stoped
54 Mega Bila Tserkva 23.09.10 ukrtvr.org
54 TVi Sumy 27.11.10 ukrtvr.org
Soon On-Air
54 TRK Vik Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
54 TVi Chernihiv 03.01.11 ukrtvr.org
Emitter is stoped
54 Mega Cherkasy 12.02.11 ukrtvr.org
Soon On-Air
54 Pryamyi Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
55 Tisa-1 Lisichove 30.08.09 ukrtvr.org
55 Tisa-1 Dobryanske 30.08.09 ukrtvr.org
55 K1 Konotop 25.11.10 ukrtvr.org
55 Mega Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
55 Tisa-1 Irshava 11.01.11 ukrtvr.org
55 Pryamyi Kupiansk 08.04.12 анатолий69
55 Espreso TV Volnovakha 21.11.15 mc4e
Emitter is stoped
56 Tisa-1 Volovets 30.08.09 ukrtvr.org
56 Telekanal 100 Kiev 08.10.14 Vladislav95
56 Tisa-1 Krasne 30.08.09 ukrtvr.org
56 h STB Izmail 35 08.09.08
56 5 Kanal (Ukraine) Uman 24.09.08
56 *Free TV-frequency Cernauti 12.11.09 ukrtvr.org
For tender
56 Plus plus Kirovohrad 01.10.10 ukrtvr.org
Soon On-Air
56 1+1 Andreevka 06.12.10 ukrtvr.org
56 5 Kanal (Ukraine) Pervomaiske 10.01.11 ukrtvr.org
Soon On-Air
56 2+2 Kupiansk 19.01.11 ukrtvr.org
56 TVi Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
Soon On-Air
57 5 Kanal (Ukraine) Vinnytsia 11.10.08
57 Novy kanal Dnipropetrovsk 29.11.08
57 5 Kanal (Ukraine) Zhytomyr 23.10.08
57 5 Kanal (Ukraine) Ivano-Frankivsk 23.10.08
57 [TV-channel] Lviv 20.09.08
57 h TET Mykolaiv 28.11.08
57 5 Kanal (Ukraine) Odessa 30.11.14
57 Rada Bolhrad 01.10.08
Emitter is stoped
57 NTN Kotovsk 35 08.09.08
57 M1 (Ukraine) Antopil 10.11.08
57 TET Sumy ? 06.09.08
57 Novy kanal Lozova ? 23.12.08
57 TET Kharkiv 40 05.02.10 анатолий69
57 Novy kanal Cherkasy 24.09.08
57 TET Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
57 STB Krasnohrad 20.12.10 ukrtvr.org
Soon On-Air
57 Novy kanal Kamenets-Podolsky 03.01.11 ukrtvr.org
57 Muz TV Luhansk 09.07.16 mc4e
57 ICTV Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
57 TET Novovolynsk 05.05.11 ukrtvr.org
57 5 Kanal (Ukraine) Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
57 Zvezda Donetsk 29.03.16 SashaMak
57 Novy kanal Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
58 Novy kanal Lutsk 29.11.08
58 Tisa-1 Dubove 20.01.11 ukrtvr.org
58 TET Zaporizhia 21.09.08
58 K1 Kiev 08.10.14 Vladislav95
58 2+2 Borislav 04.10.08
58 Mega Poltava 06.09.08
58 Pryamyi Izyum 35 24.12.08 анатолий69
58 Uman Uman 24.09.08
58 2+2 Uman 24.09.08
58 Novy kanal Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua
58 M1 (Ukraine) Kirovohrad 01.10.10 ukrtvr.org
58 TET Trostyanets 15.10.10 aleksej1981, ukrtvr.org
58 M1 (Ukraine) Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
59 Ukraine Dnipropetrovsk 27.11.08
59 Ukraine Borislav 04.10.08
59 h *Free TV-frequency Mykolaiv 28.11.08
Emitter is reserved (power off)
59 UATV Antopil 10.11.08
59 Zhasmin Buki 24.09.08
59 2+2 Buki 24.09.08
59 5 Kanal (Ukraine) Chernihiv 24.05.09 tvc.com.ua, ukrtvr.org
59 TTB Lozova 01.01.10 ukrtvr.org
59 RTB Antopil 20.09.10 ukrtvr.org
59 Zhitomir Andreevka 06.12.10 ukrtvr.org
59 K1 Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
59 M1 (Ukraine) Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
59 TVi Nizhyn 03.05.11 ukrtvr.org
Soon On-Air
59 M1 (Ukraine) Никополь 10.09.11 nikosat.ucoz.ua
59 Novorossiya TV Donetsk 29.03.16 SashaMak
59 STB Kramatorsk 01.12.14 Vladislav95
60 Mega Lutsk 03.05.09 ukrtvr.org
60 Mega Kirovohrad 06.09.08
60 GRAD Odessa 70 04.10.09 sony6670
60 Mega Sumy ? 06.09.08
60 5 Kanal (Ukraine) Kharkiv 40 05.02.10 анатолий69
60 TET Khmelnytskyi 21.09.08
60 TET Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua
60 TVi Vinnytsia 04.07.14 ukrtvr.org
Emitter is stoped
60 MTM Zaporizhia 05.11.10 ukrtvr.org
60 Akadem-TV Sumy 27.11.10 ukrtvr.org
60 TET Kamenets-Podolsky 24.02.12 Варавва, ukrtvr.org
60 Perviy Respublikanskiy Torez 25.11.17 mc4e
61 TV Kiyv Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
61 DOTV Kramatorsk 24.10.15 Vladislav95
62 5 Kanal (Ukraine) Dnipropetrovsk 23.10.08
62 TVi Lozova ? 23.12.08 ukrtvr.org
Soon On-Air
62 5 Kanal (Ukraine) Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
62 5 Kanal (Ukraine) Kherson 21.12.10 ukrtvr.org
Soon On-Air
62 5 Kanal (Ukraine) Chernihiv 03.01.11 ukrtvr.org
Soon On-Air
62 5 Kanal (Ukraine) Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
62 5 Kanal (Ukraine) Mukachevo 23.02.11 ukrtvr.org
Soon On-Air
62 Perviy Kanal Donetsk 29.03.16 SashaMak
62 5 Kanal (Russia) Luhansk 09.07.16 mc4e
64 Ukraine Vinnytsia 11.10.08
64 Ukraine Bershad 27.11.08
64 K1 Lutsk 03.05.09 ukrtvr.org
64 K1 Dnipropetrovsk 06.09.08
64 Ukraine Bohuslav 08.01.15 ukrtvr.org
64 Ukraine Pereiaslav-Khmelnytskyi 27.11.08
64 Ukraine Fastiv 27.11.08
64 K1 Kirovohrad 06.09.08
64 Ukraine Lviv 20.09.08
64 NTN Borislav 04.10.08
64 h Ukraine Voznesensk 30.11.08
64 h Ukraine Novyi Buh 30.11.08
64 NTN Pervomaiske 28.11.08
64 NTN Odessa 70 04.10.09 sony6670
64 Ukraine Berezivka 35 08.09.08
64 h TET Izmail 35 08.09.08
64 Ukraine Kotovsk 35 08.09.08
64 Ukraine Sarata 35 08.09.08
64 NTN Poltava 06.09.08
64 Ukraine Krasnogorivka 27.11.08
64 Ukraine Antopil 10.11.08
64 Ukraine Sarny ? 19.02.09 ukrtvr.org
64 5 Kanal (Ukraine) Sumy ? 23.10.08
64 Ukraine Lozova ? 23.12.08
64 NTN Izyum 35 24.12.08 анатолий69
64 Ukraine Krasnohrad 27.11.08
64 Ukraine Kupiansk 08.04.12 анатолий69
64 Ukraine Kamenets-Podolsky 27.11.08
64 NTN Cherkasy 24.09.08
64 NTN Uman 24.09.08
64 Ukraine Chyhyryn 17.01.11 ukrtvr.org
64 Novyi Chernigiv Chernihiv 03.01.11 tvc.com.ua, ukrtvr.org
64 Siver-Centr Chernihiv 03.01.11 tvc.com.ua, ukrtvr.org
64 K1 Cernauti 15.01.12 Варавва, rrt.ua, ukrtvr.org
64 NTN Romny 25.11.10 ukrtvr.org
64 Sumska ODTRK Sumy 27.11.10 ukrtvr.org
64 Ukraine Shostka 27.11.10 ukrtvr.org
64 NTN Okhtyrka 06.12.10 ukrtvr.org
64 NTN Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
64 TVi Zhytomyr 15.12.10 ukrtvr.org
64 5 Kanal (Ukraine) Zaporizhia 14.12.11 telekritika.ua
Emitter is stoped
64 NTN Kherson 21.12.10 VTV+, ukrtvr.org
64 NTN Ivano-Frankivsk 20.01.11 ukrtvr.org
64 Pryamyi Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
64 Max-TV Khmelnytskyi 22.01.11 ukrtvr.org
64 TVC Europe Luhansk 09.07.16 mc4e
64 TVi Kharkiv 09.03.14 анатолий69
64 MIR Donetsk 29.03.16 SashaMak
64 TNT Rovenki 09.07.16 mc4e
68 TVi Kirovohrad 01.10.10 ukrtvr.org
Soon On-Air
68 TVi Kherson 21.12.10 ukrtvr.org
Soon On-Air
69 Rada Berdichev 10.12.10 ukrtvr.org
69 Pryamyi Cherkasy 12.02.11 ukrtvr.org
Soon On-Air
? Pershiy Natsionalniy Gorodne ? 02.12.08
? Era Gorodne ? 02.12.08
? Inter Gorodne ? 02.12.08
? Ukraine Uspenivka ? 14.12.08
 


Consolidated frequency tables:
:: TV channels :: MMDS :: DVB-T :: Radiostations ::
 
Основные источники (Украина):
1) www.ukrtvr.org - Эфирное теле и радио вещание в Украине
2) www.proradio.org.ua
3) www.tv.net.ua
4) etc.
Сгенер. за 0.2256 s.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
: Home :: Articles :: Satellite :: Forums :: Channels :: Terrestrial :: IPTV :: News :: Contacts :